Při řízení auta v těchto regionech meteorologové upozorňují na nutnost dbát zvýšené opatrnosti – a radí sledovat dopravní zpravodajství. Při plánování jízdy, ale třeba i cestování autobusem (a případně i vlakem, když i na železnici dokážou zaváté výhybky udělat své), je dobré počítat se zhoršenou sjízdností komunikací, S tím může souviset nejen zdržení; může se stát, že některé úseky komunikací dočasně zůstanou i neprůjezdné.