Součet výše pokut, které policisté v kraji vyměřili řidičům za rychlou jízdu, se týdně šplhá do řádu statisíců – a to i v době, kdy se neodehrává žádná z celoplošných dopravně bezpečnostních akcí budících pozornost. Ukazují to informace pravidelně zveřejňované v dopravní sekci portálu Bezpečný Středočeský kraj. Další pokuty pak ještě rozdávají úředníci na základě záznamů z automatizovaných systémů radarových kamer, jejichž posláním je zpomalit řidiče projíždějící obcemi a městy. Ty však na rozdíl od hlídek v terénu nemají bezprostřední účinek; sankce přicházejí se zpožděním. V ulicích obcí a měst někde také dohlížejí na řidiče i strážníci.

Víc prohřešků mimo obec

V prvním prosincovém týdnu dopravní policisté řešili v celém Středočeském kraji 291 přestupků, přičemž vyměřili pokuty dohromady za 196 700 Kč. V průměru tedy příliš těžká noha na plynovém pedálu přišla řidiče na necelých sedm stovek. Počítat v této souvislosti průměr však není zrovna přesné: hlídky každý případ posuzují individuálně. A protože jejich okolnosti bývají odlišné, o čemsi jako „typické pokutě“ nelze příliš hovořit.

Mikulášskou nadílku v podobě sankce vyměřené na místě v příkazním řízení dostalo 169 řidičů, kteří po čertech rychle uháněli v obcích; součet jejich pokut dosáhl 103 000 Kč. Mimo obce se provinilo 122 pachatelů přestupků se sumou pokut 93 700 Kč. Nad těmi, kteří se bezohledně řítí vpřed hlava nehlava, převažovali ti, jejichž neuhlídaný tachometr ještě nemusí prozrazovat, že by jim za volantem bylo všechno jedno. O pět až dvacet kilometrů v hodině nad limit jelo v obci 124 řidičů, překročení rychlosti o vice než 20 kilometrů se týkalo 45 případů. Ještě výraznější je podíl lehčích a těžkých případů vyplývající z měření mimo obec včetně dálnic: od 10 do 30 kilometrů si „přidali“ celkem 102 šoféři, nad 30 kilometrů to bylo jen u dvaceti.

Pro srovnání: o týden dříve, kdy na řadě míst řidiče více potrápily rozmary zimního období, policisté v celém kraji řešili 181 přestupků s celkovou výší pokut 121 500 Kč. Také bylo více prohřešků plynoucích z měření mimo obce: šlo o 106 přestupků, kdy se udělené pokuty vyšplhaly dohromady na 78 700 Kč. V obcích se pak jednalo o 75 řidičů, jejichž peněženkám udělené sankce odlehčily o 42 800 Kč. Rovněž měli viditelnou převahu provinilci, jejichž rychlost nebyla až tak zběsilá.

Přehled o místech měření

Na portálu Bezpečný Středočeský kraj středočeská policie také pravidelně zveřejňuje místa, kde se v aktuálním týdnu chystá měřit rychlost. Dokonce i s mapkou přinášející názorné vyznačení. Jednotlivé území odbory policejní struktury, jež s výjimkou nejbližšího okolí Prahy odpovídají tradičnímu pojetí okresů, zveřejňují opravdu konkrétní lokality. Někdy jednu, třeba i žádnou – a jindy hned několik. Nicméně s upozorněním, že se nejedná o veškeré úseky, aby řidiči nezískali pocit, že jinde se s hlídkami dopraváků nesetkají – a mohou se podle toho chovat.

Deníkem oslovení řidiči se shodli, že policií zveřejňovaná místa měření nesledují – a až na výjimku o této možnosti ani nevědí. Jejich slova shrnula Jana Kalinová, jež po takových informacích nikdy nepátrala: „Určitě si nebudu vyhledávat a pamatovat, kde se mám držet při zdi, a předpokládat, že jinde na to můžu bez obav šlápnout. Já se snažím dodržovat pravidla všude – ne pro policii, ale kvůli ostatním, co jsou na silnici, i sobě.“ Dopraváci však věří, že takové údaje mohou motoristé ocenit. Instalované kamery přece také mnohé řidiče vycepovaly! „Pokud bude ubývat vážných dopravních nehod, bude policie upřesňovat místa a čas, kde plánuje měření,“ nabízejí dokonce.

Vliv rychlosti jízdy na schopnost zabrzdit

Rychlost vozu  Reakční dráha  Brzdná dráha  Dráha zastavení
Suchá silnice: 50 km/h  14 m  14 m 28 m
90 km/h  25 m  45 m  70 m
130 km/h  36 m 93 m  129 m
Mokrá silnice: 50 km/h  14 m  19 m 33 m
90 km/h  25 m  63 m 88 m
130 km/h  36 m  130 m 166 m
Náledí: 50 km/h  14 m  64 m  78 m
90 km/h  25 m  208 m  233 m
130 km/h  36 m  435 m 471 m


Zdroj: Policie ČR