„Nosná konstrukce mostu projde kompletní demolicí, a to včetně stávajících opěr tvořících koryto,“ potvrdil v úterý 27. srpna ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského Zdeněk Dvořák, že oprava je pojata skutečně z gruntu – tedy do základů. Přestavba dosavadního mostu tvořeného masivní deskovou konstrukcí o jednom poli prý byla nezbytná – a náhradou se stane železobetonová desková konstrukce uložená na masivních železobetonových opěrách. „Svým šířkovým uspořádáním bude odpovídat stávajícímu stavu převáděné komunikace III/3353,“ doplnil ředitel Dvořák.

Protože po silnici s bouraným mostem vedou trasy autobusových linek Pražské integrované dopravy, cestující na této trase musí počítat se zpožděním – a v okolí místa prací i s dalšími omezeními. Na lince číslo 490 (Strančice – Stříbrná Skalice) je zastávka Hrusice, Na Šmejkalce do odvolání přemístěna ke zmiňované křižovatce s uzavřeným výjezdem na Hrusice; zastávka Hrusice pak do provizorních stanovišť mezi Hospodou U Sejků a kostelem sv. Václava. Ta platí i pro linku 651 (Nespeky – Hrusice), na níž však je zastávka Na Šmejkalce dočasně zrušena. Delší jízdní doby na lince 490 ovlivnily i provoz linky 653 (Ondřejov – Kaliště): kvůli zajištění návaznosti dochází u vybraných spojů k posunům času odjezdu.