„Považuji za velmi významné, že se v našem krajském muzeu podařilo vybudovat expozici, která bude přibližovat Masarykův život i jeho odkaz prostřednictvím nejmodernějších technologií. Doba i nastupující generace si takový přístup žádá, takže pokládám za velmi užitečné propojit historii s dnešním stylem získávání informací,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Projekt podporovaný částkou 4,7 milionu korun z evropských peněz odstartoval v roce 2016. „Nová expozice mapuje jak život Tomáše Garrigua Masaryka, tak období, která následovala po jeho smrti. Každá etapa našich dějin totiž přistupovala k Masarykově odkazu rozdílně. Při tvorbě nové expozice jsme vsadili na moderní technologie, jako jsou například dotykové obrazovky, 3D technologie, audio efekty či vizualizace,“ říká ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník Magdalena Elznicová Mikesková.

S využitím mobilního telefonu nebo tabletu si návštěvníci budou moci prohlédnout třeba modely různých návrhů pomníku T. G. Masaryka i sochy ze všech stran. „Ve 3D provedení bude zpracován například také křížek či keramická kačenka z pracovního stolu TGM, ale také jeho hrneček na kávu, jehož originál má muzeum zapůjčený ze Správy Pražského hradu. Pro expozici je funkční také nový audioprůvodce ve třech jazycích,“ řekla Helena Frintová.

Do muzea míří často také školáci. „Statistiky ukazují, že školní výpravy tvoří zhruba 70 % návštěvníků. Věříme, že díky moderním prvkům bude expozice ještě lákavější a také poučnější. Nové technologie nabídnou interaktivní výuku a plnohodnotně přispějí k šíření faktografických informací,“ doplnil krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD).

Slavnostní otevření nové expozice v Muzeu T. G. M. v Lánech se koná v neděli 28. října v 16 hodin. Ještě předtím ve 14 hodin začíná pietní akt u Masarykova hrobu a v 14.30 hodin šachová simultánní partie.