Se skutečným průměrem, jak je běžně chápán, nemá tato hodnota mnoho společného: průměrná hrubá nominální mzda je statistická veličina vypočtená jako podíl mzdových prostředků a přepočtených celých pracovních úvazků; neodráží tedy reálné platy konkrétních lidí. Přesto se mnohým při srovnání tohoto údaje s obsahem vlastní peněženky rozbuší srdce. Dlouhodobě totiž platí, že dvě třetiny lidí na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Údaje o výši průměrné mzdy bývají veřejností poměrně pozorně sledovány a často se stávají předmětem debat. A mohou napovědět, že ve srovnání se zbytkem republiky si Středočeši stojí lépe. „Výší průměrné mzdy se kraj řadil nad celorepublikový průměr,“ připomněla v pátek Iva Šnejdová ze středočeské správy Českého statistického úřadu. „Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí roku 2018 o 453 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice – ta dosahovala 33 840 Kč – a mezi kraji byla druhou nejvyšší po hlavním městě Praze (41 851 Kč). Oba kraje jako jediné převyšovaly průměrnou republikovou mzdu,“ upřesnila. Praha zaznamenala v rámci republiky nejvyšší meziroční nárůst: o 2552 Kč.

Průměrná hrubá mzda ve 4. čtvrtletí 2018

Region  Vypočtená výše  Meziroční přírůstek
Středočeský kraj  34 293 Kč  2426 Kč (7,6 procenta)
Hl. m. Praha  41 851 Kč  2552 Kč (6,5 procenta)
Česká republika  33 840 Kč 2179 Kč (6,9 procenta)


Evidenční počet zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2018

Region  Počet úvazků  Meziroční přírůstek
Středočeský kraj  411,5 tisíce  2,2 tisíce (0,5 procenta)
Hl. m. Praha  846,7 tisíce  26,2 tisíce (3,2 procenta)
Česká republika  4 094,3 tisíce  37,1 tisíce (0,9 procenta)Zdroj: Český statistický úřad