Na objednávkách dopravní obslužnosti se významně podílejí kraje, města i leckteré obce. Úkolem kraje je prostřednictvím smluv s dopravci zajistit na železnici regionální dopravu (tu dálkovou, především rychlíky, objednává stát) a meziměstské autobusové spoje. Města a některé obce pak objednávají nejen městskou hromadnou dopravu (často i ve spolupráci několika sousedů), ale někdy rovněž prodloužení vybraných linek meziměstských autobusů (či dokonce „své vlastní“) nad rámec objednávek kraje.

Vedle spojů jezdících na základě takovýchto objednávek, jež jsou spojeny s příspěvky na zajištění provozu, pak jezdí i další, které vypravují sami dopravci na vlastní komerční riziko. Zpravidla jde o frekventované autobusové trasy a atraktivní časy, poskytující záruku, že tržby z jízdného budou takové, že přinesou výdělek. A pokud zisk nenesou, dopravce nemá důvod k jejich zachování. Jaké nesnáze to může přinést cestujícím, ukázalo jarní období koronavirových omezení na trase z Liberce do hlavního města (dotýkající se i cestujících z Mladoboleslavska a části Prahy-východ). Také v tomto případě poslankyně Kovářová před časem vyzývala k plánování změn se zapojením státu.

Nyní však varuje i před kolapsem systému založeného na objednávkách spojů ze strany krajů, měst a obcí. A důvodem jsou opět finanční dopady koronavirové krize. Konkrétně souvislosti vládou vyhlášeného nouzového stavu, trvajícího od poloviny března do poloviny května, který přinesl citelný úbytek cestujících. K propadu tržeb navíc přispělo preventivní opatření v podobě dočasného zastavení prodeje jízdenek řidičem, spojené s trvalým uzavřením předních dveří, i omezení přepravních kontrol zajišťovaných revizory. Řada pasažérů to pochopila jako cestování zdarma; bez potřeby pořizovat jízdenku jinak, třeba prostřednictvím mobilní aplikace.

Byť hodně lidí si naopak stěžovalo, že kvůli koronavirovým omezením, jež je přiměla zůstávat doma, nevyužili předem zakoupený časový kupon, propad tržeb z jízdného byl skutečně značný. Středočeský kraj jej za období nouzového stavu vyčíslil na 72 milionů korun. Kovářová však soudí, že celkově ztráty v rámci středních Čech dosáhnou řádu stamilionů. S tím, že samotné obce a města v kraji objednávají veřejnou linkovou dopravu v systému Pražské integrované dopravy ročně za zhruba 451 milion korun; s roční kompenzací ve výši 193 milionů – a k této částce je navíc třeba přičíst objednávku měst na MHD v obdobném rozsahu.

Výpadky je třeba krajům, městům i obcím kompenzovat, vyzývá středočeská poslankyně vládu prostřednictvím ministra dopravy. Pokud náhrady nedostanou, hrozí podle ní od roku 2021 škrtání spojů, protože samosprávy nebudou mít dostatek financí na další objednávku dopravní obslužnosti. „Kraje, města a obce vyšly vládě v krizi vstříc, řádně se postaraly o své občany, aby nedošlo k ještě větším lidským i hmotným škodám,“ poznamenala Kovářová. Míní tím, že v době nejtvrdších koronavirových omezení nedošlo k drastickému omezení provozu autobusů a vlaků, aby se lidé, kteří cestovat musí, v těch zbývajících zbytečně neshlukovali. Vláda by nyní podle ní měla přijít s takovou podporou, která radikální propad příjmů z prodeje jízdného nahradí, aby samosprávy měly dost peněz a škrtat spoje nemusely. Takový krok by podle ní znamenal výrazné zhoršení kvality veřejné dopravy – s negativním dopadem zejména na „nejzranitelnější skupiny obyvatel – školáky, studenty, seniory a další nízkopříjmové skupiny“.

V souvislosti s penězi mířícími z krajského rozpočtu do veřejné dopravy lze ve středních Čechách také na podzim očekávat povolební debaty o budoucnosti středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let. Jeho proplácení prosadili sociální demokraté společně s komunisty; připojili se i zástupci ANO. Naopak proti se v rámci nynějšího složení krajského zastupitelstva vyslovili zástupci celé opozice: STAN, ODS i TOP 09.