Účastníci jednání – hejtmani, jejich náměstci či radní – se mimo jiné shodli, že budou požadovat změnu vládního usnesení k financování oprav silnic II. a III. tříd, jež patří do správy krajů. Těm stát letos poslal na opravy dvě miliardy korun prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury; další dvě miliardy mají být rozděleny na dotacích v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z evropských fondů. Vypadá to působivě – kraje se však ohrazují proti tomu, co vidí jako nespravedlnost: proti uplatnění pravidla, že nejvíc by měl dostat ten, kdo sám přisype nejvyšší částku.

Stejná startovní čára pro všechny? 

„Zatím platí, že největší šanci uspět s žádostí o dotace mají ty projekty, které budou mít nejvyšší finanční spoluúčast konkrétního regionu,“ shrnula výhrady předsedkyně asociace a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Bylo by to velmi nespravedlivé, protože ty kraje, které mají nejvíce peněz, mohou mít vysokou spoluúčast – a ostatní by na finanční prostředky z IROP vůbec nedosáhly,“ vysvětlila, v čem vidí problém. Řešení, jak nastavit stejnou „startovní čáru“ pro všechny, navrhuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD): jednotnou finanční spoluúčast ve výši 40 procent nákladů; zbylých 60 procent by kraje získaly z Evropské unie. „Šlo by přitom o projekty oprav do výše 100 milionů korun na realizaci,“ upřesnila Vildumetzová.

Vyhodnocení dopadů příslibu

Zástupci krajů se také shodli, že do příštího jednání asociace budou chtít vyhodnotit dopady příslibu ministerstev práce a sociálních věcí i financí na peníze pro sociální služby. K tomu Vildumetzová uvedla, že kraje obdržely jednu miliardu na dofinancování nárůstu platů v sociálních službách o sedm procent a navýšení zvláštních příplatků. „Počítáme s tím, že dalších 1,5 miliardy korun postupně dostaneme na financování individuálních projektů, přičemž jsme pověřili naši komisi pro sociální věci, aby dopady finančního příslibu vyhodnotila a závěry nám předala na začátku října,“ konstatovala předsedkyně asociace. Upozornila současně, že k jednání přizvala i ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) – a připomněla její slova, že už dnes jsou vytvořeny speciální týmy, které krajům pomohou s individuálními projekty a čerpáním evropských dotací. „Kraje tak budou moci pokračovat v těchto projektech, v rámci kterých se některé sociální služby hradí z evropských peněz. A já znovu říkám: čerpejme evropské finance – až pak ty z národních zdrojů či z krajských rozpočtů,“ zdůraznila Vildumetzová.

Nesouhlas s rozšířením mýta 

Vůči vládě a ministerstvu dopravy se zástupců krajů ozvali ze středočeského hejtmanství i důrazným zopakováním své připomínky: nesouhlasí s rozšířením mýta na dalších 900 kilometrů silnic I. třídy. To by podle slov středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) vedlo k odklonu kamionů na krajské „dvojky“ a „trojky“, jež na takovou zátěž nejsou stavěné – a obzvlášť ve středních Čechách, představujících klíčovou křižovatku republiky, by to vedlo k rychlému zhoršování jejich stavu a další devastaci. Nehledě na zhoršení průjezdnosti kraje.

Jednání, jehož hostitelem byli Středočeši, se věnovalo i dalším tématům, připomněla za Asociaci krajů ČR Jana Pavlíková. „Hovořilo se také o zaměstnávání zahraničních pracovníků či o aktivitách CzechInvestu ve spolupráci s jednotlivými regiony,“ konstatovala.