Původní most, jehož konstrukce bude nyní rozřezána a odvezena do šrotu, tak bude do června roku 2020 nahrazen novým zdvižným železničním mostem, který se v České republice stane prvním svého druhu. Po svém dokončení bude most dálkově ovládaný z téměř 6 kilometrů vzdálené plavební komory Hořín.

„Práce na odstraňování omezení výšky lodí pod mosty mezi Mělníkem a Prahou úspěšně pokračují. Nové mosty, které postavíme do roku 2021, svou podjezdnou výškou 7 m oproti současným 4,50 m umožní proplutí moderních velkých osobních lodí i lodí přepravujících objemný náklad," vysvětluje ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Dodává také, že nepochybuje o tom, že lepší parametry Vltavy pomohou vnitrozemské plavbě uspět v konkurenci s těžkou silniční dopravou a přispějí také k ekologickému zásobování metropole.

Práce budou nyní pokračovat další demolicí, která odstraní masivní opěry z kvarcitového zdiva z lomového kamene, založené pravděpodobně na dřevěném pilotovém roštu. Na jejich místě budou následně zřízeny nové železobetonové opěry s kamenným obkladem, jež budou ukrývat hydraulický zdvižný mechanismus mostu.

Nový most bude obdobného vizuálního provedení jako most původní. Díky jeho zdvižnému charakteru nedojde k žádné změně úrovně ani polohy železniční tratě v blízkosti obytné zástavby obce. K opětovnému zprovoznění železniční dopravy by mělo dojít v červenci příštího roku.