V elektrárně, která je známá především jako dodavatel tepla pro Prahu, společnost ČEZ, která ji provozuje, počítá s ukončením provozu některých uhelných bloků a zavedení nových technologií (například plynové kotelny nebo fluidního kotle). A také se chystá vybudování zařízení ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadů. S jeho fungováním počítá i odpadová koncepce Středočeského kraje. Od roku 2024 bude totiž zakázáno skládkování komunálního odpadu. S uložením odpadu ze spalovny na skládku problém nebude.

Právě proti zařízení ZEVO odpůrci hlasitě vystupují. „Z celého komplexu modernizované elektrárny bude mít minimální podíl na výrobě tepla – ve výši pouhých pěti procent z celkového výkonu – na emisích rtuti do ovzduší se však bude podílet ze 45 procent,“ sdělil Deníku Jiří Kaňa ze sdružení Arnika. S tím, že k těmto závěrům ekologové dospěli na základě výpočtů podle údajů získaných přímo od firmy ČEZ.

Ta ale na sdělení Arniky reaguje nesouhlasným vrtěním hlavy. Uváděná procenta jsou zavádějící, upozornil ve čtvrtek mluvčí firmy Ota Schnepp. Ve skutečnosti se podle něj bude ZEVO podílet na výrobě tepla 13 procenty. Nesedí prý ani údaj o očekávaném vypouštěni rtuti do ovzduší. V dokumentaci, na niž se Arnika odkazuje, je podle jeho slov uvedena maximální přípustná emisní koncentraci rtuti. „Ve skutečném provozu ale bude celkové množství produkce rtuti výrazně nižší,“ zdůraznil Schnepp. To podle něj potvrzují zkušenosti z obdobného provozu – zařízení ZEVO v pražských Malešicích.

„Podle dat z Integrovaného registru znečišťování vedeného ministerstvem životního prostředí už nyní elektrárna v Horních Počaplech významně znečišťuje ovzduší rtutí,“ připomněl dále Kaňa z Arniky. Není divu, že se proti ní postavilo více než 4400 lidí a podepsali petici, ve které se stavbou spalovny nesouhlasí,“ konstatoval. O této petici se hodně hovořilo především na jaře. Nyní přichází nová vlna aktivity odpůrců – na pátek se totiž chystá místní referendum, v němž budou své postoje k ZEVO moci vyjádřit občané z Horních Počapel a blízkého okolí. Od osmé hodiny do deváté večer budou odpovídat na otázku: Souhlasíte s výstavbou zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO na území obce Horní Počaply?

Kaňa v předvečer referenda připomíná, co obyvatelé Horních Počapel pozorovali v elektrárně 4. července: během náběhu kotle se z komína valil hustý černý dým. A zdůraznil obavy některých lidí z toho, co teprve by mohl přinést provoz zamýšlené spalovny. To, že jedním z argumentů jsou dohady kolem emisí rtuti, potvrzuje i Hana Beranová ze spolku Ekozahrada Pod Věží (jež také stála u zrodu petice Stop spalovně Mělník). „Z údajů ČEZ vyplývá, že nový komplex elektrárny má snížit emise toxického kovu zhruba na třetinu, bez spalovny by se snížil na pětinu. To je pro nás zcela nepřijatelné,“ osvětlila Beranová svůj postoj před pátečním referendem.

Zdroj: Youtube

(Autor: Hana Beranová)

K prezentování svého nesouhlasu včetně petice odpůrci mimo jiné využili i březnovou návštěvu členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Středočeském kraji. Vedle znečišťování životního prostředí se obávají také neúměrné dopravní zátěže (a to za situace, kdy by do zařízení zřejmě nebyl dovážen odpad pouze ze středních Čech, ale i z přilehlých částí okolních regionů). Také kraj ostatně trvá na tom, že zprovoznění zařízení ZEVO by muselo předcházet vybudování nových komunikací. K dalším argumentům patří, že spalování odpadu by mělo špatný vliv na moderní tendence, k nimž patří především posilování recyklace a snahy o omezování produkce odpadu.

Reakce společnosti ČEZ na vyjádření ekologů z Arniky
Zpráva hnutí Arnika obsahuje zavádějící informace k projektu ZEVO Mělník. Rádi bychom je uvedli na pravou míru.

1. Arnika chybně uvádí, že ZEVO se bude na výrobě tepla podílet jen 5 %. Ve skutečnosti to bude 13 %. Arnikou uvedený údaj se týká tepelného výkonu. Celkové dodané teplo souvisí s výrobou v čase – ukazuje tedy reálně, kolik tepla ZEVO skutečně dodá.
2. Opakovaně jsme upozorňovali na to, že naše dokumentace uvádí maximální zákonnou přípustnou emisní koncentraci rtuti, které odpovídá celková roční emise ve výši 33,6 kg. Ve skutečném provozu ale bude celkové množství produkce rtuti výrazně nižší. Např. ZEVO Malešice o srovnatelné kapacitě jako ZEVO Mělník v roce 2016 vypustilo do ovzduší pouhé 4 kg rtuti za rok. Přitom má dvojnásobně vyšší povolené limity, než plánované ZEVO v Mělníce. Arnika již neuvádí, že při energetickém využití odpadů se drtivá většina rtuti v nich obsažené zachytí speciálními filtry, stabilizuje se a pak se ukládá na přísně hlídané a regulované skládky nebezpečných odpadů. Oproti tomu, pokud odpady zahoří na skládce (oficiální statistiky Hasičského záchranného sboru ČR uvádějí v průměru tři požáry skládek denně!), rtuť v nich obsažená se dostane nekontrolovatelně do ovzduší.
3. Ohrazujeme se rovněž proti zavádějícímu videu najíždění kotle, které je dáváno do souvislosti s emisemi těžkých kovů. Na počátku najíždění je nutné kotel roztopit. K tomu v současnosti slouží naftové hořáky, které musí zajistit dosažení určitých teplot a tepelného výkonu, aby bylo možné přejít na uhelný prášek, což je standardní palivo pro normální provoz kotle. Na počátku, kdy je kotel studený, lze za určitých okolností pozorovat pro naftu typický tmavý dým, než se kotel zahřeje. Tento přechodný stav je v souladu se současnou legislativou a je započítáván do celkových přípustných emisí elektrárny. Jak se ale mohli seznámit skuteční zájemci o budoucnost lokality, kteří byli na dni otevřených dveří v sobotu 8. září, i roztápění naftou nebo mazutem bude ukončeno v souvislosti s plánovanou plynofikací. Přechod na plynové zapalovací a stabilizační hořáky je tak dalším přínosem pro lepší životní prostředí v blízké budoucnosti, které má lokalita v plánu.

Chceme upozornit, že provoz všech výrobních bloků v lokalitě Mělník je trvale pod dohledem státních orgánů, zejména České inspekce pro životní prostředí. Ty mají k dispozici nejen veškerá naměřená data o vypouštěných emisích, ale provádějí také pravidelné kontroly na místě. A to jak plánované, tak i kontroly mimořádné. Doposud nebyla shledána žádná pochybení nebo provinění proti platné legislativě.

Zdroj: Ota Schnepp, regionální manažer komunikace a mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy