Slovem pouť jsme si zvykli označovat převážně dočasný zábavní park. Hlučné povyražení s kolotoči, houpačkami, střelnicemi, stánky a dalšími atrakcemi. Původní význam však znamená putování, a to ne ledajaké. Putování směřující k návštěvě konkrétního místa, které má náboženský význam.

Kdysi se s těmito poutěmi pojily také rozmanité aktivity komediantů, jež vývojem dospěly až k dnešnímu chápání pouťového dění. Ani náboženské putování, které je prakticky jeho opakem, však ze současnosti nemizelo. Jen se o něm všeobecně tolik neví.

Vydat se na cestu neorganizovaně

Jedním z nejznámějších poutních míst ve středních Čechách (ovšem s výrazně nadregionálním dosahem) bývala Svatá Hora v Příbrami. Putování za mariánským kultem zde mělo obrovskou tradici. Ta zůstává dodnes živá, byť s dřívějškem to nelze srovnávat.

Třeba na přelomu května a června se na podobně jako v minulých letech vydali na pěší cestu věřící z Mladé Vožice. Výprava organizovaná tamější římskokatolickou farností nabídla zajištěná přespání s teplou vodou ve školních tělocvičnách v Sedlci, Krásné Hoře a Milíně a na faře v Sedlci, postaráno měli účastníci i o stravování – a s přepravou bagáže pomohli hasiči.

Podobně na Svatou Horu nyní přichází většina současných poutníků. Skupina nadšenců, jež své plány představuje na webových stránkách www.poutnasvatouhoru.cz, však chce nabídnout něco jiného: usnadnit putování těm, kteří by se chtěli na cestu vypravit neorganizovaně: sami nebo v malé skupince. Tak, jak si poutníci vyšlápnou třeba na legendární cestu do Santiaga de Compostely ve Španělsku (či se například pohybují po Německu a Rakousku).

Zájemcům v tom nic nebrání už teď – nicméně předem připravený „návod“ by mohl představovat výzvu, která usnadní rozhodování. Základem je přehledné značení cesty – k čemuž dnes patří i připravené podklady pro mapové aplikace – a pokud možno také nabídka skromného ubytování; možností přespat pod střechou. Jde prostě o pěší vandrování s bezprostředním vnímáním krajiny i lidí, jež by mohlo oslovit i nevěřící.

Poznávat i překonávat sebe sama

Putování má nabídnout nejen poznávání okolí, ale i poznávání sama sebe. Poutník se musí vyrovnat s únavou, umocněnou tím, že řada lidí pravidelnému pohybu příliš neholduje, s možnou nepřízní počasí a případně i jiným strádáním, s nejistotou, že neví, kam večer složí hlavu, ale i s tím, že si musí vystačit s minimem věcí, což je třeba promyslet už při balení zavazadla… Hlavně je třeba pamatovat na dobré boty do každého počasí – a počítat s tím, že pořádný slejvák může přijít i při pobytu v otevřené krajině.

Plánované pěší trasy na Svatou Horu

* Vyznačené cesty by měly navazovat na historické trasy putování na Svatou Horu vedoucí ze všech světových stran – avšak s přihlédnutím k dnešním podmínkám. Některé tradiční úseky je nutno obejít kvůli dopravní zátěži, naopak se nabízí příležitost využít kvalitního turistického značení.

* Pro začátek se počítá s vytyčením čtyř tras o délce kolem 80 – 100 kilometrů pro zhruba čtyřdenní putování, zvládnutelné třeba i během prodlouženého víkendu:
- „severní“ z Prahy (od Panny Marie Sněžné);
- „západní“ z Plzně přes Brdy;
- „jižní“ z Prachatic – spolupracující s existující Via Nova z Bavorska;
- „východní“ z Pelhřimova – přes další poutní místo Makovou Horu.

* Pro budoucnost se počítá nejen s rozšířením tras do více směrů, ale také s výrazným protažením těch páteřních (i za hranice, a to až k mořským břehům).

* Trasy mají být navázány i na další místa s tradičně rozvinutým kultem Panny Marie, ale na jiné významné lokality. Třeba přes Památník Vojna na Příbramsku, připomínající někdejší pracovní tábor, mají vést trasy od jihu i od západu.

* Cílem je připravit trasy s možností přespání, aby poutníci nemuseli nést stan a vystačili si s karimatkou a lehkým spacákem. Možnosti jednoduchého ubytování se zatím hledají – a pro začátek jich zřejmě nebude mnoho.