Podklady k budoucím dotacím

Peníze na stavbu by podle očekávání měly být k dispozici z dotací, protože jiné řešení se prostě nenabízí: někam děti umístit bude třeba. A až ta chvíle nastane, přijde doba, kdy štěstí přeje připraveným. Žádat o dotaci lze totiž pouze s nachystaným projektem. Těch je přitom nedostatek.

Pomoci to změnit mají nynější krajské dotace na přípravu podkladů pro budoucí žádosti o dotace. Přesněji: rozšíření Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP o oblast školství, o čemž ve středu informoval krajský úřad. S tím, že chystaná podpora se týká projektů majících navyšovat kapacitu škol a školek. A skutečně nejde o peníze na samotné práce, ale na jejich přípravu: na projektovou dokumentaci, studie a analýzy.

Získat lze statisíce korun

„Žadatel, který z tohoto fondu získá dotaci, bude připraven s projektem na podání žádostí do evropských nebo národních dotačních výzev,“ vysvětlila podstatu novinky hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že žádat o peníze bude možné od 17. září – a získat mohou radnice částky od 50 tisíc do 1,75 milionu; podle toho, jaké podklady přesně chystají.

Krajské dotace na přípravu rozšíření škol

* Podpora na pořízení technické studie:
- Minimální výše dotace je 50 tisíc korun a maximální 500 tisíc
- Konkrétní suma se vypočítává jako součin počtu dětí, o něž bude kapacita navýšena, a částky 1000 Kč

* Podpora na pořízení projektové dokumentace:
- Minimální výše dotace je 200 tisíc korun a maximální 1,75 milionu
- Výše dotace je 3500 Kč na každé dítě, o které se úpravami navýší kapacita

* Žadatel vždy prokazuje soulad připravovaného projektu se strategickými dokumenty obce a dokládá prohlášení okolních obcí, že připravované navýšení kapacit mateřských a základních škol mají zájem využívat

Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje