V případě nastupujících sester hraje roli třeba i možnost volby služeb s ohledem na rodinu, existence dětské skupiny v nemocnici, ale i další nabídky – například bydlení, rehabilitace nebo půjčky. Lékaři pak zvažují nejen finance, ale i možnost rozvíjet svoji kvalifikaci. Ale i příležitost k uplatnění partnera, kvalitu prostředí včetně dostupnosti dopravy, možnost sehnat školku pro děti… Nicméně peníze přece jen hrají významnou roli.

Tři pětiny výdajů na mzdy

Jaké jsou platy v pětici nemocnic Středočeského kraje, zveřejnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Z jejích údajů vyplývá, že v průměru jsou na tom nejlépe zdravotníci v Mladé Boleslavi a Kladně. Nejméně naopak berou lékaři i zdravotní sestry v Příbrami.

Takzvané personální náklady se na výdajích krajských nemocnic podílejí velmi významně: dosahují kolem 60 procent. Podle informací z nemocnic hraje podstatnou roli růst platů ve fakultních nemocnicích v Praze, na což je třeba reagovat, mají-li se týmy ve středních Čechách udržet. „V Kladně také nejsou dobře nastaveny smlouvy s lékaři,“ poznamenala hejtmanka. „Zvlášť na některých odděleních působí hodně doktorů na IČO – a ředitel má nesnadný úkol tohle vyřešit,“ konstatovala.

Zajistit provoz bez dotací

Vedení oblastních nemocnic kraje, které ve svých regionech patří i k významným zaměstnavatelům, má za úkol zajistit peníze na mzdy z vlastních zdrojů. Představitelé kraje v čele s hejtmankou a radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robertem Bezděkem (ANO) opakovaně zdůraznili, že na rozdíl od minulých let se pro letošní rok nepočítá s tím, že by kraj svým nemocnicím poskytoval dotace na provoz.

Před 260 milionů pro nemocnice je sice připraveno, nicméně výhradně na investice. K těm nejvýznamnějším patří výstavba dlouho očekávaného parkovacího domu v Mladé Boleslavi (k jehož vybudování má tamější Klaudiánově nemocnici posloužit i úvěr, za který bude ručit kraj společně s městem), benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie plánuje výstavbu velkého rehabilitačního oddělení – a v Kladně se chystá rekonstrukce bloku pavilonu patologie. Připravují se ale i další akce, a to jak ve zmiňovaných nemocnicích, tak i v Příbrami či v kolínské nemocnici, pod niž spadá i nemocnice v Kutné Hoře.

Kolínská nemocnice je podle slov Jermanové jedinou z oblastních nemocnic kraje, jež podle předběžných údajů vykazuje za první čtvrtletí kladný hospodářský výsledek. Jinde jsou v minusu: Příbram 14 milionů, Mladá Boleslav 11, Benešov šest a Kladno dva, sdělila hejtmanka na setkání s novináři. Ve srovnání s čísly za loňský rok se ta aktuální jeví jako horší – zdůraznila však, že důvod ke znepokojení nevidí: je totiž pravidlem známým i z minulých let, že významné platby „dobíhají“ postupně.

Průměrná výše platů v krajských nemocnicích (údaje za rok 2019)

Nemocnice Zdravotní sestry Lékaři
Benešov 39 146 Kč 82 467 Kč
Kladno 41 615 Kč 83 559 Kč
Kolín 37 272 Kč 81 650 Kč
Mladá Boleslav 40 759 Kč 86 417 Kč
Příbram 36 867 Kč 76 835 Kč

Podíl osobních nákladů v krajských nemocnicích: Benešov 60 procent, Kladno 62 procenta, Kolín 57,7 procenta, Mladá Boleslav 59,4 procenta, Příbram 61,7 procenta. Další náklady zahrnují léky, krev, speciální zdravotnický materiál, energie, služby, zboží a ostatní.

Hospodářské výsledky středočeských oblastních nemocnic

Nemocnice 2018 (1. 1. – 31. 12.) 2019 (1. 1. – 31. 3.)
Benešov + 620 202 Kč - 6 211 318 Kč
Kladno - 76 074 981 Kč - 1 918 999 Kč
Kolín + 15 683 973 Kč + 11 772 850 Kč
Mladá Boleslav + 7 426 572 Kč - 11 143 769 Kč
Příbram + 917 555 Kč - 14 447 614 Kč

Zdroj: hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová