Informace to může být důležitá nejen pro uživatele vody nebo firmy, které přímo na březích působí. Připravované plány jsou zajímavé třeba i pro představitele měst i obcí podél řek, stejně jako například pro spolek Středočeské vodní cesty či pro týmy místních akčních sdružení – a také pro aktivní občany, jimž není lhostejné, co se v okolí jejich bydlišť odehrává a chystá.

V dnešní době spojené s koronavirovými omezeními není zrovna ideální zpráva o tom, že příslušné listiny lze zhlédnout na konkrétních pracovištích ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, pražského magistrátu i na jednotlivých Povodích.

Webové stránky jednotlivých státních podniků (pvl.cz, pla.cz a poh.cz) však nabízejí i odkazy, kde jednotlivé dokumenty hledat v elektronické podobě, s níž se lze seznamovat klidně z domova. Nechybí ani odkaz na e-mailové adresy, kam lze případné připomínky taktéž zasílat elektronicky.