Za tři roky totiž přijde velká změna: od září 2022 bude zakázán provoz uhelných kotlů emisní třídy 1 a 2. Ano, přímo zakázán – a týká se to běžných občanů. Pod hrozbou až padesátitisícových pokut bude povoleno provozovat pouze kotle 3. nebo vyšší emisní třídy (což většinou splňují novější zařízení; podle informací ministerstva životního prostředí zpravidla vyrobená po roce 2000).

Pro laika lze údaj o emisní třídě nejsnáze najít na výrobním štítku. Pokud se tam nenachází – nebo chybí i samotný štítek – lze stav věcí předpokládat se značnou pravděpodobností: zařízení nejspíš nevyhoví. Kotlů, které jsou již platným zákonem o ochraně ovzduší z roku 2012 odsouzeny k věčnému vyhasnutí, sice ve středních Čechách s tím, jak lidé modernizují své bydlení, postupně ubývá – pořád však platí, že jejich počty jsou vysoké.

Peníze pro tisíce rodin

Řešení může nabídnout chystaná nová vlna dotací na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za zařízení s ekologičtějším provozem. Tato podpora není určena jen těm, kteří touží po moderním vytápění s pohodlnější obsluhou. Má pomoci s výměnou zastaralých spotřebičů i těm, jejichž kotel ze zákona doslouží. „Cílem dotací není jen zlepšení stavu ovzduší, ale i pomoc občanům splnil povinnost výměny kotlů,“ potvrzuje náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO).

Majitelé starých kotlů si již nyní mohou brousit zuby na desítky tisíc korun z evropských peněz. Celorepublikově jsou na třetí dotační výzvu, jež zřejmě bude již poslední, připraveny více než tři miliardy korun – z čehož si střední Čechy mají „ukousnout“ 575 milionů. Tato částka podle Kovácsových propočtů vystačí zhruba pro pět tisíc domácností.

S příjmem žádostí o dotace se ve středních Čechách počítá mezi prvními – nejspíš už během června, uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podobně jako v minulém dotačním kole se žadatelé budou registrovat elektronicky – k dispozici však nejspíš bude kratší termín. I proto mají zájemci o dotaci již nyní čas k zamyšlení nad tím, jak si topení vyřeší do budoucna.

Uhlí z podpory vypadlo

Nově už dotace nebudou podporovat nákup kotlů spalujících uhlí, a to v jakékoli variantě, upozorňují hejtmanka i její náměstek. S tím, že to platí i pro kotle kombinované, určené jak na uhlí, tak na biomasu. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) upřesnil, že peníze mohou žadatelé získat na pořízení tepelných čerpadel, plynových kondenzačních kotlů i kotlů výhradně na biomasu – ať už automatických, nebo s ruční dodávkou paliva.

Výše podpory závisí na zvoleném typu zařízení; maximum je podle Brabcových slov 127,5 tisíce korun. Podobně jako v minulosti platí, že nejvyšší příspěvky se budou týkat tepelných čerpadel. Ta také podle zkušenosti z dosavadních dotačních kol mezi nově instalovanými zařízeními hrají prim. Dotace lze ovšem využít nejen na samotné pořízení nového topidla, ale také na úpravy spalinových cest či na rekonstrukce a vyregulování otopné soustavy.

Chystané kotlíkové dotace ve Středočeském kraji

- 21. ledna: schválení projektového záměru krajskými radními
- 8. února: podání žádosti na Státní fond životního prostředí (musí se stihnout termín nejpozději do 29. března)
- 18. února: schválení středočeského projektu
- Do 8. dubna: rozhodnutí o poskytnutí dotace
- 29. dubna: celkové schválení 3. výzvy kotlíkových dotací pro období 2019 – 2023 krajským zastupitelstvem
- 30. dubna: vyvěšení informací o středočeských kotlíkových dotacích a podmínkách získání peněz na úřední desce krajského úřadu
- Od 3. června: příjem žádostí občanů

Následovat mají administrace žádosti a uzavírání smluv o poskytnutí peněz s konkrétními příjemci. Definitivní ukončení projektu se chystá na 31. prosince 2023.

Termínový kalendář obsahuje aktuální předpoklady; možné jsou ještě změny. Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje