Cílem činnosti nové společnosti je především přispět ke snížení nákladů na fungování krajských nemocnic, připomněl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). K hlavním činnostem má podle jeho slov patřit zajišťování centrálních nákupů, organizace výběrových řízení a provozování centrálního objednávkového systému.

Že to je správná cesta, potvrzují podle jeho slov první pilotní nákupy, do nichž se už zapojily nemocnice v Benešově, Kladně a Mladé Boleslavi. „Díky společným zakázkám se podařilo ušetřit 6,5 milionu korun,“ konstatoval radní. Do budoucna by se podle jeho slov mohlo jednat i o společném zastupování krajských nemocnic navenek – především ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. „Pokud se na tom nemocnice domluví,“ poznamenal Bezděk.

Zatímco v minulosti vznikl s podobným zaměřením spolek nazývaný Asociace středočeských nemocnic, který očekávání nenaplnil – už proto, že se nepodařilo vhodně obsadit post generálního sekretáře – forma akciové společnosti má být účinnější. „Jde o model, který už v některých krajích úspěšně funguje,“ uvedl Bezděk.

Poučením v tomto směru se stal především kontakt s Jihočechy. Naopak jiná zkušenost z dalších krajů ukazuje, že alternativní řešení – jímž by se jevilo holdingové uspořádání – se většinou neosvědčuje.

Prozatím se počítá s úsporou díky centrálním nákupům léčiv, zdravotnického materiálu, zboží a služeb minimálně na úrovni pěti procent, což představuje ročně 67,5 milionu korun. Náklady na rozjezd činnosti se odhadují na 10 milionů základního kapitálu plus 7,5 milionu korun na prvotní zřizovací náklady společnosti – a k tomu pak ročně zhruba 7,5 milionu na mzdové základy. Činnost nové akciovky by se podle těchto propočtů měla vyplácet.

Z řad opozice podpořil novinku například Jan Jakob (TOP 09). „My jsme to měli ve volebním programu,“ poznamenal. Také Martin Kupka (ODS), který před dvěma roky v roli náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast zdravotnictví dal podnět ke vzniku asociace, zmínil, že jde o jinou cestu, nicméně krok správným směrem. „Středočeské nemocnice nějakou formu zastřešení potřebují,“ poznamenal.

Předsedu představenstva bude kraj hledat výběrovým řízením. Do jeho jmenování je vedením organizace pověřen předseda představenstva a ředitel mladoboleslavské nemocnice Ladislav Řípa, jehož předností pro práci na založení akciovky je právnické vzdělání. Její činnost bude kontrolovat pětičlenná správní rada, ve které bude mít zastoupení i opozice.