„Výsledky hodnocení budou po schválení poskytnutí dotací zveřejněny – stejně jako v loňském roce – na webových stránkách příslušných fondů,“ slíbil náměstek Gabriel Kovács (ANO), k jehož odpovědnosti patří oblast financí. Připomněl, že po loňské změně kritérií hodnocení došlo k úpravě i letos, a to hlavně kvůli zkušenostem z loňského posuzování. Tehdy se totiž uplatnila výrazná aktualizace pravidel – přičemž argument vedení kraje zněl jasně: odstranit nebo alespoň co nejvíce snížit možnost subjektivního hodnocení.

Jak byly jednotlivé žádosti obodovány, se nepochybně stane předmětem velkého zájmu – zvláště ze strany neúspěšných uchazečů. A jejich počty se vyšplhají do stovek. „Největší převis počtu žádostí letos zaznamenal Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, kde může být při alokaci 20 milionů korun uspokojeno pouze 16 žádostí z 82 hodnocených,“ potvrzuje náměstek Kovács. Stejně jako v minulých letech se peněz nedočkají všichni zájemci ani v rámci dalších fondů. Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence může z více než 550 hodnocených žádostí uspokojit jen 224 – a u Středočeského Fondu kultury a obnovy památek radní navrhují vyhovět 174 žádostem z více než tří stovek hodnocených.

„I v obou tematických zadáních Středočeského Humanitárního fondu byly letos podány žádosti o dotace s převisem požadovaných finančních prostředků,“ potvrdil Kovács, že ani zde nezbude na všechny uchazeče o dotaci. „V oblasti zdravotnictví navrhla hodnoticí komise z důvodu uspokojení vyššího počtu žadatelů pětadvacetiprocentní krácení dotací všem příjemcům – a díky tomu je zastupitelstvu kraje navrženo podpořit 25 žádostí ze 42 hodnocených,“ osvětlil Kovács navrhovaný postup. Sociální oblast podle něj letos nabízí příznivější pohled: žádostí se sešla rovná stovka – a v 85 případech by měly být podpořeny. Ne všechny ale v plné výši požadavků – i v sociální oblasti hodnoticí komise navrhla některé dotace pokrátit.

Spokojeni by naopak měli být hasiči. V rámci Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému jsou peníze pro všech 148 zájemců, jejichž žádosti postoupily k hodnocení přes předchozí formální kontrolu požadovaných náležitostí.

K „velkým“ dotacím nabízí kraj i ty své
Středočeský krajský úřad připomíná, že od 1. dubna je možno žádat o dotace ze Středočeského Infrastrukturního fondu na projekty z oblasti výstavby a rekonstrukcí základních škol a vodovodů a kanalizací, které jsou primárně podpořeny ze státního rozpočtu nebo z fondů Evropské unie. Příjemcům těchto dotací je kraj připraven přidat i další peníze. Žádosti přijímá do 3. května, konečné hlasování o přidělení peněz čeká krajské zastupitele na jejich zasedání v červnu.

Žádosti o spolufinancování projektů podpořených primárně z programů ministerstva pro místní rozvoj pak bude možno podávat až do 31. července – a přidělení peněz by zastupitelé měli schvalovat v září.