Už v rámci komunálních voleb před čtyřmi roky byl jedničkou nejenom na kandidátní listině své strany, ale i pro voliče. Ze všech 15 zvolených zastupitelů (po šesti z kandidátek ODS a sdružení nezávislých + STAN, zbývající tři nezávisí byli sdruženi pod Žijeme v Klecanech) získal nejvyšší podporu: rovných 700 hlasů. Ceny pro nejlepší starosty předával Svaz měst a obcí ČR na slavnostním večeru na pražském Žofíně 16. června; nechyběli ani členové vlády či zástupci Parlamentu ČR.

Účast na této akci se sekáním s kolegy z jiných krajů označil Dvořák na facebooku za krásný zážitek. Zdůrazňuje však, že komunální politika je týmová práce, a tudíž toto ocenění patří i širokému okruhu spolupracovníků – a vlastně celým Klecanům. „Chtěl bych hrozně moc poděkovat kolegům místostarostům, radním, zastupitelům, členům komisí a výborů, zaměstnancům úřadu, občanům a všem, kteří se podílejí na práci pro naše město,“ zdůraznil starosta. Přičemž připomněl, že mnohé se sice podařilo – ale spousta dalších plánů na své uskutečnění ještě čeká. Aktuální je třeba plánovaná rekonstrukce dětských hřišť, k čemuž se v úterý 21. června večer uskuteční veřejná debata v zasedací místnosti městského úřadu. Městská krajinářská architektka Markéta Pešičková představí návrhy, které vzešly ze setkání s uživateli dětských hřišť v uplynulých týdnech – a se svými nápady, podněty a představami mohou přijít další občané.

Soutěž o nejlepšího starostu či primátora je určena pro představitele samospráv, které jsou členy Svazu měst a obcí ČR; cenu veřejnosti však může získat i zástupce nečlenské obce. Letos se uskutečnil již třetí ročník. Vyhlašování výsledků se koná jednou za čtyři roky – oceňuje totiž práci starostů za celé volební období. Představitelé samospráv se mohou přihlašovat sami, případně je mohou navrhovat občané – a v takových případech organizátoři oslovují starosty či primátory s dotazem, zda se svým zařazením do soutěže souhlasí. Stejné je to i v případě představitelů obcí a měst, které občané navrhli na cenu veřejnosti.