„Byla kvůli tomu schůze a podepisovali jsme petici," uvedl Josef Hájek. Osadní výbor a sbor dobrovolných žádost o změnu projektu zaslal prostřednictvím úřadu městyse Vrchotovy Janovice investorovi.

Ředitelství silnic a dálnic obyvatelům zdůvodnilo, proč musí trvat na původní vyměřené trase. „Posun trasy D3 o 90 metrů by byl vzhledem k terénu velmi problematický a rozsáhlý zásah," vysvětlil Tomáš Gross, ředitel závodu Praha ŘSD.

Posun trasy o několik desítek metrů východně by se projevil v několikakilometrovém úseku zásahem do lokálního biocentra Hatě u Strnadic s cenným lesním komplexem, do biokoridoru i významných krajinných prvků V Hatích, Boroviny a Pomněnina.

Vysoké náspy nebo hluboké zářezy

„V případě požadovaného posunu by dálnice vedla nevhodně i hlediska konfigurace terénu. Procházela by přímo nejvyššími body v krajině," zdůvodnil zamítavé stanovisko oblastní ředitel silničářů.

Stavbaři by museli zvednout úroveň komunikace vysokými náspy v navazujících úsecích, nebo ji ponechat zahloubenou v extrémně hlubokých zářezech. K požadavku prodloužení protihlukové stěny Tomáš Gross uvedl, že výpočet hlukového zatížení je stanovený výhledově na dvacátý rok provozu dálnice D3 a investor by větší náklady nezdůvodnil.

Na závěr ředitel dodal, že trasa dálnice D3 v úseku od Václavic, u nichž má odbočit spojka k Benešovu, na mimoúrovňovou křižovatku u Voračic, nedozná výrazných změn. Předpoklad zprovoznění dálnice D3 z Prahy na hranice Středočeského a Jihočeského kraje u Mezna je v roce 2050.

Čtěte také: Ministerstvo dopravy letos dokončí 40 kilometrů dálnic