V rámci svého posledního jednání středočeští radní konstatovali, že by chtěli rozdělit až 26 milionů korun. Ještě je ale potřebný souhlas krajského zastupitelstva, které bude o vyhlášení dotačního programu rozhodovat 26. dubna.

„Touto dotací chceme podpořit zejména menší obce, které nemají ve svém rozpočtu dostatečné prostředky,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) s upozorněním, že leckde mají vodovodní a kanalizační sítě ve špatném stavu – a investice jsou potřebné. Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD) upřesnil, že radou navrhovaná pravidla dotačního programu počítají s tím, že žádosti začne kraj přijímat za dva měsíce: od 11. června do 16. července.

Přesně je také vymezen okruh možných žadatelů i využití peněz. Ucházet se o dotace mohou obce, které mají pod dva tisíce obyvatel, jejich dobrovolné svazky nebo provozovatelé vodohospodářské infrastruktury vlastněné alespoň z 66 procent obcemi s méně než dvěma tisíci obyvateli. Získat by mohly maximálně dva miliony korun – přičemž podmínkou je minimální spoluúčast ve výši pěti procent z celkových nákladů projektu. Zaplatit lze například stavební práce, trubní vedení, zemní, bourací i demoliční práce, rekonstrukce komunikací, výstavbu objektů čističek – ale třeba také průzkumné práce nebo revize. „Vždy ale tyto činnosti musí souviset s vodohospodářskými stavbami nebo sítěmi,“ zdůraznil v pondělí Petera.