Jeho posláním je především zlepšit povědomost Středočechů o nakládání s použitými elektrozařízeními, která poté, co se stala odpadem, rozhodně nepatří do běžných popelnic či kontejnerů. Dohoda hovoří o tom, že společnost na to ve svém rozpočtu vyčlení statisíce – částku ve výši 700 385 korun bez DPH. „Středočeský kraj v rámci dohody finanční prostředky vyčleňovat nebude,“ uvedla Lenertová.

Dosavadní a již sedm let trvající spolupráci se společností Elektrowin, která vytvořila systém zpětného odběru použitých elektrozařízení, si pochvaluje náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí Miloš Petera (ČSSD). „S ohledem na pozitivní výsledky realizovaných projektů, zejména v nejsledovanějších ukazatelích jako je četnost sběrných míst, množství odebraných elektroodpadů a celková výtěžnost sběru na obyvatele a rok, jeví se jako velmi vhodné pokračovat ve společných projektech i nadále,“ připomněl Petera.