Ohlášený termín platí

Ne všichni zájemci o výměnu starého uhelného kotle za moderní zdroj tepla s ekologičtějším provozem, kteří zaregistrovali svou žádost, tedy nakonec budou dotaci skutečně čerpat. Mohou tak zbýt peníze i pro ty, které svou žádost teprve podají. Jako konečný termín přijímání žádostí II. výzvy Programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019 tudíž platí již loni ohlášený 29. červen. Tehdy bude výzva oficiálně uzavřena dvě hodiny po poledni.

První z žádostí v rámci této výzvy kraj přijal již loni v říjnu – a tentokrát bez front a emocí, jež byly s kotlíkovými dotacemi spojeny v minulosti. Změnil se totiž systém, kdy jsou žádosti nejprve elektronicky registrovány přes internet – a teprve následně mají zájemci dorazit s papírovou dokumentací. Navíc je k rozdělení připraveno hodně peněz – přes půl miliardy korun – a čas na podávání žádostí se rozložil do období delšího než sedm měsíců.

K pátku 1. června kraj evidoval celkem 4676 žádostí, kdy se součet nárokovaných částek vyšplhal na 519,3 milionu korun. I když tato suma převyšuje částku, která je k dispozici, podle Kovácsových slov to v žádném případě neznamená, že by byla výzva měla být uzavřena předčasně. „Žádosti, které budou nyní přijaty, budou zařazeny to takzvaného zásobníku žádostí – a v případě, že některá z žádostí, které byly podány dříve, bude vyřazena, popřípadě některý z žadatelů požádá o zrušení žádosti, bude proveden posun v pořadí,“ vysvětlil náměstek hejtmanky další postup.

Část zájemců odpadne

Ti, kteří se k podání žádosti teprve rozhodnou a podaří se jim stihnout všechny termíny, přitom rozhodně nejsou bez šance. Zkušenost z předchozí první výzvy ukazuje, že smlouvu o poskytnutí dotace nakonec z různých důvodů neuzavřelo 15 procent žadatelů. Podrobné informace o tom, jak získat dotaci od 75 tisíc korun do 127,5 tisíce (částky se liší především v závislosti na zvoleném způsobu vytápění; nejvyšší příspěvek se vyplácí na tepelná čerpadla, nejnižší na automatické kombinované kotle pro spalování biomasy a uhlí) lze najít na webu krajského úřadu: www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace. Tamtéž lze najít i odkaz na tabulku přinášející přehled o postupu vyřizování již podaných žádostí. Jednou měsíčně – vždy k datu 15. – jsou v ní zveřejněny aktualizované údaje.

Průběžně pokračuje schvalování jednotlivých dotací krajskými radními. Ti již dříve odsouhlasili 4052 žádostí. V pondělí pak kývli na dalších 181 – přičemž šlo o žádosti v celkovém objemu 20 milionů korun.