Z výsledků setkání je jasné, že vše, co se děje kolem zinkovny Azos, která je podle mnohých jasným zdrojem zmiňovaného zápachu, není úplně v pořádku. Hygienici například požadovali po kolaudaci a zkušebním provozu měření hluku, inhalačních expozic chemických látek v pracovním prostředí případně předložit doklady o měření a seřízení instalované vzduchotechniky. „Dodnes neobdrželi žádné potvrzení, že firma má kolaudační rozhodnutí, a že proběhl zkušební provoz," sdělilo vedení města.

Úřad práce má od firmy evidenční kartu z dubna roku 2014, přitom v Azosu se střídají agenturní zaměstnanci. „Cizinecká policie potvrdila, že v areálu firmy provedla kontrolu zaměstnávání cizinců, přičemž zjistila, že se tam nachází přibližně 80 cizinců, převážně z Ukrajiny, z toho asi 30 cizinců bylo bez povolení k pobytu. Jde samozřejmě o agenturní zaměstnance. Z jednání vyplynulo, že v podstatě každá státní instituce má negativní zkušenost s firmou Azos," uvedli starosta Pavel Fojtík a místostarostka Adriena Gabrielová.

Projednávání napřímo

Mluvčí společnosti Azos Karel Samec upozornil, že firma s městem nastolila jiný způsob komunikace. Podle něj se záležitosti projednávají napřímo, tedy jinak, než bylo dříve zvykem. „Alespoň z naší strany tedy ano. Proto ani nyní, kdy navíc mezi oběma stranami pokračuje soudní spor, opravdu nechceme městu přes média něco sdělovat či vyvracet a situaci vyostřovat," řekl Karel Samec.

„Nikdy jsme neměli a nemáme problém odpovědět zástupcům města Nymburk přímo, ať už na věci týkající se například přesných počtů zaměstnanců, včetně těch agenturních, nebo jiné agendy," dodal Karel Samec. Město avizovalo, že bude i nadále v mapování spolupráce Azosu se stáními institucemi pokračovat. Na konec ledna chce pozvat hasiče a Oblastní inspektorát práce.

Čtěte také: Soud s firmou Azos byl odložen. Kvůli dalším důkazům