Vyjádření Pavla Fojtíka poslouchali i zástupci čerstvých koaličních partnerů. 1. místostarostka Adriena Gabrielová a 2. místostarosta Jan Ritter ml.

Pane starosto, co bude nebo už byl váš první krok v nové funkci?

Už jsem učinil. Hned ráno jsme svolal poradu všech vedoucích odborů městského úřadu a snažil jsme se uklidnit situaci. Poprosil jsem úředníky, aby oddělili politickou rovinu, na které středeční události proběhly, od faktického fungování úřadu. Také jsme jim sdělil, že počítáme nadále se všemi vedoucími odborů i úředníky a požádal jsem je, abychom se nadále věnovali problémům města a že 
i nové vedení radnice s nimi chce úzce spolupracovat 
a spoléhá na ně. Druhým krokem bylo to, že jsem hovořil s novým ředitelem technických služeb a oznámil jsem mu, že s ním od 
1. října rovněž počítáme.

Je také evidentní, že se uskutečnila i schůzka s novými místostarosty, kteří jsou našemu rozhovoru přítomni. Už jim byly přiděleny nové kompetence?

Ano, už jsme si to načrtli. Honza Ritter by měl na starosti odbor správy majetku, odbor výstavby a odbor informatiky. Magistra Gabrielová bude mít na starosti odbor sociální, odbor životního prostředí, odbor živnostenský, správních činností. A domluvili jsme se, že všichni bychom se rámcově podíleli na odboru rozvoje investic, protože to považujeme za klíčové. Byl bych rád, aby oba byli do přípravy procesů projektových dokumentací a obecně příprav projektů zasvěcení.

Změní se po nástupu nového vedení priority v oblasti investic města?

Asi se všichni shodneme na tom, že prioritou pro nás není rozvoj česko-čínské průmyslové zóny. Jinak stále platí, že pokračuje proces revitalizace sídliště, v příštím roce by měla být hotová šestá a v roce 2018 sedmá etapa. Doufáme, že opět budeme úspěšní se žádostí o čtyřmilionovou dotaci, na tom výborně pracuje odbor investic města.

Říkal jste, že jedním z důvodů pro odvolání bývalého starosty byl fakt, že jste se ještě nesešli nad investicemi ve městě pro příští rok. Máte vy nějakou představu, jaké budou priority investic ve městě v roce 2017?

Kolegové jsou tu první den, ještě se o tom samozřejmě musíme pobavit. Chceme posunout některé projekty mnohem dále. 
Z mého pohledu by to měly být kromě sídliště řešení bazénu a oprava jedné 
z hlavních komunikací ve městě. Buď se dohodneme na Rejdišti, nebo na Lipové ulici. O tom ještě bude diskuze, k oběma ulicím jsou hotové projektové dokumentace.

Když jsme narazili na opravy silnic. V jaké fázi je příprava na stavbu kruhových objezdů u nemocnice? Jsem si vědom, že je to projekt kraje, ale máte informace, v jakém je to stadiu?

Momentálně v zásobníku projektů kraje na příští rok tyto kruhové objezdy nejsou. Mohou tam být doplněny dodatečně, ale aktuálně tam opravdu nejsou. Údajně existují nejasnosti kolem projektu kruháku blíže u nemocnice.

Téma AZOS. Netřeba asi blíže objasňovat. Jaký bude váš další postup v této kauze, která se Nymburáků enormně dotýká?

Na úvod je třeba říci, že tuto kauzu si vzal plně „pod svá křídla" bývalý starosta Mach. Několikrát bylo zdůrazněno, že tuto kauzu řeší on. Já jsme tedy žádné schůzky nevedl. Říkám to proto, aby bylo jasné, že teď tedy nepovedu jakási paralelní jednání. Mám představu, že co nejdříve se sejdu s bývalým i budoucím ředitelem AZOSu a sdělím jim, že náš cíl je jednoznačný: dostat AZOS z města. Zatím k tomu žádná cesta nevedla. Zkusíme další možnosti. Aktuálně máme rozhodnutí krajského soudu, který určil, že žalobu města proti AZOSu bude i nadále řešit nymburský soud. To je snad první malý úspěch.

Už jsme se dotkli česko-čínské průmyslové zóny, 
z vaší strany dlouhodobě kritizovaného projektu. Jaká je v této otázce vaše vize do budoucna?

Nejsem žádným příznivcem této zóny. Osobně jsem přesvědčen, že se žádný čínský investor nenajde. 
Z posledních dvou jednání, kdy tady bylo deset patnáct čínských investorů, nikdo neprojevil žádný konkrétní zájem. Ale pokud bude zájem se v této věci angažovat ze strany nově vzniklé opozice, tak bylo domluveno, že vznikne pracovní skupina, která bude čínským partnerům z pohledu města představovat podmínky. To by mohla být parketa ČSSD. Jinak platí usnesení, že každého investora schvaluje zastupitelstvo města.

Blíží se krajské volby. Pokud by hejtmanem zůstal pan Petera, o jehož vztahu k odvolanému starostovi byla řeč, nebojíte se zastavení přílivu dotací od kraje? V rámci jakési odvety za odvolání pana Macha?

Nebojím, protože k zastavení přílivu dotací dojít nemůže, jelikož žádný příliv dotací z kraje neexistuje. My jsme byli při povolebním vyjednávání přesvědčováni tehdy čerstvým hejtmanem Peterou, že kraj bude Nymburku díky obsazení postu starosty členem ČSSD příznivě nakloněn, získá peníze a začne se v Nymburce horečnatě stavět. Tento slib nebyl dodržen. Nyní jsem já napadán, že jsem nedodržel narýsovanou spolupráci. My jako Změna pro Nymburk jsme cítili, že se nám nedaří plnit řadu věcí. Nejsem konfrontační člověk, který by se s bývalým starostou hádal každý týden. Ale na tyto věci jsem upozorňoval dlouhodobě. Měli jsme slíbeno to i ono, že dostaneme peníze od kraje na různé projekty. Nedostali jsme nic. A já jako krajský zastupitel jsem toky peněz z kraje sledoval. Osobně jsem odpůrcem klientelismu, ale pokud tady nějaký slib existoval, měl být naplněn. Například město Hořovice, kde měli současně náměstka hejtmana a starostu Hořovic z ČSSD, dostali 40 milionů na výstavby sportovní haly. My tu máme projekt školy Letců RAF, letos jsme nedostali nic a jen doufáme, že by to mohlo dopadnout příští rok. Podobný příklad najdeme v Kutné Hoře. Znovu říkám, že jsem proti podobnému klientelismu, nicméně při povolebním vyjednávání jsem to bral jako prospěšné pro Nymburk. To je prostě styl vládnutí ČSSD. Takto podporují „svá" města a obce.

Když se vrátíme k odvolání starosty, předpokládám, že impuls k tomu vzešel od vás. Co bylo to zásadní?

Řeší se spousta kauz kolem bývalého starosty i kolem hejtmana Miloše Petery a já jsem cítil, že v tomhle dál už nechci fungovat. 
A kolegové, se kterými jsme dlouhodobě spolupracovali v opozici, to viděli stejně, takže pak už nebylo složité domluvit se na nějakém postupu. Také jsem cítil, že jsme válcováni ČSSD k rozhodnutím, která se mně bytostně příčí.

Do nové koalice jste nepřizvali ODS. Proč?

Protože v našem městě dlouhodobě spolupracuje ODS s ČSSD a z tohoto pohledu by to vedlo do ztracena.

Na závěr: chcete něco vzkázat Nymburákům?

Požádal bych, aby nám teď dali chvíli čas s tím, než za nás budou hovořit výsledky naší práce. Máme hodně plánů, takže když se sejdeme za půl roku, můžeme si už pohovořit o tom, co se ve městě změnilo vzhledem ke stavu o rok dříve. A ještě jedna věc 
k diskutovanému odvolání. Kolegové Mach i Vocásek se vyjadřují v tom smyslu, že až do středy nic nevěděli. Není to pravda, dlouhodobě jsem dával najevo signály, že k něčemu podobnému dojde. Pokud se svolá koaliční schůzka, kam dorazí hejtman Petera, který to celé řídí, pan Mach sedí v koutku a neřekne ani slovo. Není možné, aby město řídil někdo, kde není představitelem města. Nechal jsem se po volbách přesvědčit sliby ČSSD, které se nenaplnily.

Čtěte také: Odvolaný starosta Nymburka: Pokud bych se měl vrátit, tak určitě ne s Fojtíkem