Na rozdíl od loňska, kdy se podobné setkání uskutečnilo přímo na krajském úřadu, tentokrát slavnostní atmosféra zavládla v Panenských Břežanech. Akci spojenou s poděkováním za vykonanou práci, kterou ne všichni dovedou plně ocenit i docenit, hostil tamější Památník národního útlaku a odboje.

Účastníci, kteří se sešli v památníku působícím v někdejším „horním zámku“, společně vyrazili i do parku. Součástí akce se totiž stalo vysazení několika nových stromů na počet válečných veteránů.