Program slavnosti sice zahájila mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, většina dění se ale odehrávala na venkovním prostranství. Dopoledne nabídlo průvod praporů všech sborů, které před čtyřmi desetiletími na Svaté Hoře bojovaly s plameny – a došlo i na předávání pamětních ocenění jak těm, kteří se zapojili přímo do zásahu, tak lidem podílejícím se na následné obnově národní kulturní památky.

Odpoledne patřilo ukázkám hasičské techniky profesionálních i dobrovolných sborů – od historické po tu nejnovější – a to někdy dokonce přímo v akci. Velkým lákadlem (pro malé i velké návštěvníky, jak připomněl Ladislav Holomčík z centrály středočeských hasičů) se stal kouřový stan. Ten umožňuje vyzkoušet si na vlastní kůži podmínky při skutečném požáru v domácnosti; leckoho přitom nejenom překvapilo, ale přímo zaskočilo, jak náročné je pro hasiče pohybovat se po „obyčejném“ bytě. „Hodně živo bylo stále i kolem stanu prevence rizik, kde byly hlavně pro děti připraveny různé soutěže a kvízy, které prověřily jejich znalostí z požární ochrany a poskytování pomoci při vzniku mimořádné události,“ připomněl Holomčík.

Zavzpomínat na mohutný požár barokního komplexu mohou až dokonce roku návštěvníci svatohorského muzea, kde je k vidění výstava představují jak samotný požár s přímou škodou vyčíslenou na pět milionů tehdejších československých korun a jeho likvidaci, tak následnou obnovu areálu za 16 milionů Kčs. Nechybějí fotografie a dokumenty – ale i ukázky hasičské výstroje.

Třebaže tehdy v roce 1978 veřejnost hodně spekulovala o tom, že podnět k poničení významné církevní památky mohl vzejít od Státní bezpečnosti, podle všeho měl ničivé plameny skutečně na svědomí ohýnek rozdělaný dětmi, jak uváděly výsledky vyšetřování. Za slunečného jarního odpoledne si čtveřice dětí zapálila ohníček v blízkosti legendárních svatohorských schodů. Plameny zřejmě přeskočily na kryté schodiště – a přes střechy pokryté šindelem se rychle rozšířily i po areálu poutního místa. Dnes již má Svatá Hora protipožární zabezpečení na zcela jiné úrovni.