Krajští radní v pondělí odsouhlasili pro Vrbu účelovou dotaci ve výši 170 tisíc korun. Peníze poslouží k financování služby terénního pracovníka ještě v letošním roce, informovala krajská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD), podle jejíchž slov se kraj k této službě nově připojuje. „V těžkých chvílích ovdovělých je velmi potřebná,“ řekla radní. O dalších dotacích pro činnost v roce 2020 se má jednat na lednovém zasedání krajského zastupitelstva.

Zvláště Heřmanová oceňuje, že tato nezisková organizace poskytuje praktickou pomoc a osobní konzultace usnadňující hledání řešení v nové situaci, do níž se rodina po úmrtí jednoho z dospělých dostala. „Informuje například ovdovělého rodiče, jak se nejsnáze zorientovat nejen v úředních záležitostech, které na rodiny v této krizové situaci čekají a nesnesou odkladu. Poskytne základní poradenství, které se týká nadcházejícího dědického řízení, poradí s přepisem nejrůznějších smluv, s rušením či uzavíráním smluv nových,“ vysvětlila radní.

Jestliže ovdovělý rodič musí náhle zastávat i povinnosti zesnulého partnera, mezi první úvahy, jimiž se zpravidla zabývá, je také řešení otázky, zda bude moci nadále setrvat v dosavadním zaměstnání. I v tomto případě mohou terénní pracovnice pomoci: vyzvedávají děti ze školky, převážejí je na kroužky – a dokonce se v případě smrti matky mohou postarat i o kojence nebo batole v době, kdy je ovdovělý otec v práci.

Nabídka Nadačního fondu Vrba
- Finanční a právní poradenství – například ke sporným případům dědictví, k ustanovení opatrovníka či v souvislosti s exekucemi na majetku vlivem ztráty partnera
- Pomoc při řešení záležitostí plynoucích z úmrtí jednoho z rodičů: zrušení a vypovězení životních pojistek, penzijního připojištění, stavebního spoření, převod smlouvy s telefonním operátorem i podobných závazků, obnova občanského průkazu a další kontakty se státními institucemi včetně správy sociálního zabezpečení…
- Psychoterapeutické služby usnadňující dětem vyrovnat se se ztrátou jednoho z rodičů i dospělým se ztrátou partnera
- Zprostředkování kontaktů na potřebné instituce
- Služby v oblasti praktické pomoci pro ovdovělé rodiče s dětmi
- Zprostředkování kontaktu s dalšími dobrovolníky, kteří mohou nabídnout své dovednosti: zvláště služby řemeslnického zaměření, činnost hospodyně, doučování dětí
- Vzdělávací programy