Zpravidla se slovy, že k hlavním argumentům někdejšího hejtmana Petra Bendla (ODS) při prosazování privatizace nemocnic patřilo sdělení, že kraj si nemůže dovolit financovat rozvoj všech zdravotnických zařízení, která převzal od státu – a tak je třeba část odprodat za takových podmínek, aby se o investice mohli starat jejich noví vlastníci.

Nynější koalice vládnoucí Středočeskému kraji se vůči svým předchůdcům vymezila zásadou, že pacienti jsou jen jedni, Středočeši“ – a nikoli ti „naši“ a „jejich“. S tím, že si lidé zaslouží pozornost, ať už bydlí v blízkosti krajské nemocnice, nebo té soukromé, loni kraj nabídl příspěvky nemocnicím jiných vlastníků.

Mimo jiné i s důrazem na to, jak nezastupitelná byla jejich pomoc při zvládání covidové pandemie. Příležitosti využilo všech jedenáct nemocnic majících nárok žádat o dotace. Příspěvky poskytnuté v celkové výši bezmála 20 milionů korun byly z podstatné části určeny na obnovu přístrojového vybavení.

V této podpoře chce hejtmanství pokračovat i letos. Radní navrhují zastupitelům odsouhlasit dotační program vypsaný pro nekrajská zdravotnická zařízení, jež poskytují akutní lůžkovou péči minimálně v oboru vnitřní lékařství – tedy z oddělení mají přinejmenším internu.

O peníze by nemocnice měly mít možnost žádat jak na pořízení přístrojů a technologií či dalšího vybavení, jež zlepší péči o hospitalizované pacienty, tak na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci lůžkových pracovišť, upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). „Za nás stále platí, že pacienty nezajímá, kdo nemocnici provozuje, ale zajímá ho kvalita péče,“ zdůraznil.

Pokud zastupitelé vysloví souhlas, dotační program pro poskytovatele zdravotní péče, které kraj nezřizuje ani nezakládá, bude vyhlášen na počátku května.