Během ledna objíždí všech pět oblastních nemocnic fungujících jako krajské akciovky – a Nemocnice Rudolfa a Stefanie se ocitla přesně uprostřed: jako třetí v pořadí.

Zvlášť k tomu, jak si nemocnice dokáže poradit bez provozních dotací od kraje, aniž by to pocítili pacienti, měla hejtmanka spoustu otázek. „Chceme se v letošním roce zaměřit na zefektivnění hospodaření krajských nemocnic při zachování kvality a dostupnosti péče,“zdůraznila cíl, který se netýká jen Benešova. „Prioritou samozřejmě zůstává spokojený pacient a co nejlepší péče o něj,“ doplnila. S tím, že k tomu by měly pomoci investice, jež vedení kraje na rozdíl od provozních dotací omezovat nehodlá.

Téma investic se stalo i předmětem debat se zaměstnanci; hejtmančino lednové putování po nemocnicích totiž nevede jen od ředitelny k ředitelně. Řeč byla nejen o potřebě peněz na přístroje, ale došlo i na celkové proměny areálu nemocnice. Točila se třeba kolem vytvoření parkovacích míst jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance. Rozšiřování parkovacích ploch v areálu začalo loni – a pokračování se chystá hned, jakmile to bude možné. „Až to dovolí klimatické podmínky,“ upřesnil ředitel nemocnice Roman Mrva. Stranou pozornosti nezůstaly v debatách ani nesnáze spojené s nedostatkem pracovníků na všech úrovních, stejně jako mzdy zdravotnického personálu.

Investice kraje do benešovské nemocnice loni podle údajů krajského úřadu převýšily 120 milionů korun. Podařilo se například modernizovat rentgeny, na několika odděleních obměnit lůžka včetně pořízení matrací proti proleženinám. Došlo i na obnovu onkologického stacionáře či pasivní chlazení budov – a hematologie se dočkala nového chladicího boxu. Stále jsou v běhu práce na postupné rekonstrukci interny.

Letošními „akcemi roku“ se mají stát pokračování prací v interním pavilonu a novostavba rehabilitačního centra. Jeho stěhování z provizorních prostor by pak mělo být možno přirovnat k poněkud opožděnému přechodu do nového tisíciletí: vybavení i prostředí budou nesrovnatelné. „Pavilon komplexní rehabilitační péče, který plánujeme v prostoru mezi lékárnou a hematologií, nabídne nejen léčebnou péči v oboru fyziatrie a rehabilitace, ale v přízemí počítáme i s kavárnou,“ těší se předseda představenstva nemocnice Mrva.

V minulých letech se velkou akcí stala třeba přestavba někdejší zdravotnické školy na pavilon dlouhodobé lůžkové péče.

Významné investice kraje do benešovské nemocnice

*Nově upravené prostory gynekologicko-porodnického oddělení:
- Čtyřapůlmilionová dotace od kraje pomohla především zaplatit rekonstrukci porodních boxů, které prošly modernizací po 16 letech

* Rozšíření lékárny:
- Dvanáctimilionový příspěvek kraje umožnil v lékárně zvětšit prostory pro veřejnou i neveřejnou část provozu
- Lékárna klientům nabízí také pohotovostní službu, která je k dispozici o víkendech a svátcích

* Rekonstrukce interního oddělení:
- Na dlouhodobější akci běžící i v současnosti kraj přispívá celkem zhruba 66 miliony korun. Již loni bylo otevřeno multioborové oddělení JIP
- Letos se počítá například s dokončením rekonstrukce neurologie, příjmu a dvou pater interního lůžkového oddělení

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraj