Jednou z největších akcí se podle informací krajského úřadu má stát vybudování pavilonu péče o matku a dítě v Mladé Boleslavi. Měly by se tak naplnit sliby, které zaznívají už po desetiletí: o záměru postavit novou porodnici hovořili již dlouho před rokem 1989 představitelé tehdejšího okresního národního výboru i regionální funkcionáři tehdy vládnoucí Komunistické strany Československa.

Ročně nynější gynekologicko-porodnické oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi provede na 1,3 tisíc porodů a přes 1,7 tisíce operačních výkonů. Mimo jiné se specializuje na řešení obtíží pacientek s poruchou statiky pánevních orgánů a močovou inkontinencí. Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) připomněl, že stále ještě zbývá urazit notný kus cesty, nicméně už se rýsuje, že se pacientky skutečně dočkají standardů hodných 21. století. A také lepší péče, plyne z dalších Pavlíkových slov: „Je žádoucí, aby gynekologie, porodnictví, neonatologie a dětské oddělení byly umístěny v jednom pavilonu – a zajistit personální a provozní propojenost tak, aby péče byla co nejbezpečnější a nekomfortnější.“

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v budově bývalého ředitelství Rudných dolů na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.
Omezení provozu uprchlických center? Dojde k tomu zřejmě ve středních Čechách

K velkým akcím se také řadí příprava projektu na výstavbu pavilonu urgentní medicíny v Oblastní nemocnici Kolín. Umístěny tam mají být urgentní příjem, operační sály, centrální sterilizace, ale i další související provozy či ambulance. Obzvlášť vybudování urgentního příjmu se všemi jeho nezbytnými součástmi – tedy částí příjmovou, resuscitační, ambulantní i s expektačními lůžky (a také s diagnostickým komplexem a pracovištěm lékařské pohotovosti) – se jeví jako velmi důležité. Kolínskou nemocnici totiž ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 zařadilo do budované celostátní sítě urgentních příjmů.

Aktuálně se nový urgentní příjem staví v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie. V rámci nově chystaných projektů se tam bude připravovat projekt na vybudování pavilonu centrálních laboratoří. V krajských nemocnicích v Benešově a Kladně se také uvažuje o výstavbě či rekonstrukci oddělení následné péče. V Příbrami je v plánu rekonstrukce urgentního příjmu a paliativních lůžek. Záchranáře zase potěší projektování stavebních úprav některých výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.