Z 1202 zlonínských obyvatel je hned 346 mladších patnácti let: 184 ve věku do čtyř let, 92 v intervalu mezi pěti a devíti roky a 70 od desetiletých po čtrnáctileté. Pro srovnání: mládež od 15 do 19 let má podstatně skromnější zastoupení: 38. Je to tím, že se v minulosti hodně stavělo a do obce se přistěhovala spousta mladých rodin, potvrdil starosta Deníku.

Nezastírá, že obec se rozšířila a omládla nad své možnosti – mladých přibylo tolik, že je nadlidským úkolem vytvořit předpoklady pro to, aby se jim dobře žilo – a to ještě dřívější územní plán počítal s plochami pro další výstavbu.

„Naše zastupitelstvo nastoupilo s tím, že udělá vše pro to, aby jí zamezilo,“ ohlíží se Polák za vývojem od podzimu roku 2018. S tím, že změnit územní plán tak, aby místo nového bydlení mohly začít vznikat odpočinkové aktivity, se skutečně podařilo. „Doběhly pouze stavby schválené minulým zastupitelstvem; my neodsouhlasili ani metr,“ konstatoval. „Naopak jsme vyřadili 10,5 hektaru stavebních pozemků a skoro tři hektary vyčlenili pro občanskou vybavenost.“

Přístavba mateřské školy nestačila

„Zakoupili jsme i pozemky, aby mohlo něco vzniknout – to už ale bude realizovat nové obecní zastupitelstvo po volbách,“ poznamenal starosta. Možnosti vyžití se tedy rozšíří. Nyní má obec hřiště pro malý fotbal i dětské hřiště. A podařilo se zrekonstruovat komunitní centrum s velkým sálem na cvičení, kde se mohou pořádat i společenské akce.

Založena byla sportovní jednota, vznikl oddíl stolního tenisu. A projektuje se víceúčelové hřiště, které by mohlo – snad – stát do konce příštího roku.

Zajistit místa v mateřské škole je ale problém, byť se v nynějším volebním období podařilo zvládnout přístavbu školky za osm milionů: chybí umístění pro 60 dětí. U sousedů přitom Zlonínští pomoc nenajdou: všude kolem je situace podobná, byť ne až tak dramatická.

Představitelé obce spoléhali na státní dotace, ty však zatím vyhlášeny nebyly. A bez nich se obec s 13milonovým rozpočtem do výstavby nové školky s náklady vyčíslenými na 35 milionů pustit nemůže. Náhradním řešením – podle odhadů vyjde na tři miliony – se má stát kontejnerová školka, jež by mohla fungovat od ledna.

Obec si kontejnery pronajme minimálně na čtyři roky. A toho, že půjde o kontejnery, se starosta neobává: na takovou školku se byl podívat v Měšicích, mluvil tam se zaměstnanci i rodiči – a může jen chválit: uvnitř krásné prostory a všichni vyjadřovali spokojenost. A až děti odrostou a přijde čas školní docházky? Obec je součástí spolku, který má za cíl brzy postavit dvě základní školy; tak snad…

Svébytný svět v okolí metropole

Jestliže starosta Polák říká, že okolní obce jsou na tom „v bledě modrém stejně“, potvrzuje to i sociální geograf z Univerzity Karlovy Martin Ouředníček. Právě takzvané zázemí hlavního města, tedy okresy Praha-východ a Praha-západ, se od zbytku kraje liší.

„Mladé obyvatelstvo, které se přistěhovalo do nového bydlení, má přirozeně specifické požadavky na služby, například na potřebu míst ve školách, na dostupnost dopravy a úroveň infrastruktury ve svém bydlišti,“ konstatoval Ouředníček.

Výlučnost okolí metropole plyne i z dat statistiků. V pomyslné první desítce středočeských obcí řazených podle podílu dětí do 14 let za Zlonínem následují Herink, Chýně (po 28,3 procenta), dále Drahelčice (27,9), Zlatá (27,7), Libochovičky (27,5), Nupaky, Postřižín a Dolní Stakory (po 26,9). Okres Praha-východ má tedy v top ten čtyři zastoupení a Praha-západ dvě.

Trochu výjimečné postavení má pomyslný vítěz tohoto klání čísel: obec Žďár na Rakovnicku s podílem dětí dokonce 33,6 procenta. To dělá třetí příčku v celostátním žebříčku. Zde to podle slov starosty Pavla Malicha (nez.) nesouvisí s masivní novou výstavbou: hodně mladých rodin s dětmi se přistěhovalo.

„Jsou tu zapomenuté končiny, v cípu tří krajů,“ vysvětluje, že lidé zde sehnali chalupy s přijatelnou cenou, rekonstruovali je a usadili se nastálo, i když mnozí dojíždějí do práce v Praze. Současně Malich upozorňuje, že jde o malou obec, kde je každé dítě v číslech vidět. Obvyklé místo pobytu v obci uvedlo 134 lidí, z nichž 12 jsou děti do čtyř let, pěti až devítiletých je 17 (včetně starostovy osmileté dcery) a 16 je ve věku od deseti do čtrnácti.

Problémy jsou spíš v obcích u Prahy

„Budujeme dětské hřiště, prolézačky, kde se děti mohou vyřádit, i sportovní hřiště – to je ale běžná aktivita, kterou dělá většina obcí,“ řekl Deníku starosta. Vážné problémy nevidí ani s umisťováním dětí. „Jsme školský obvod Jesenice, kde máme garantované pozice ve školce i ve škole; v okolí je i Čistá a další obce, takže si rodiče mohou vybrat,“ poznamenal.

Komplikace, jaké se řeší kolem Prahy, zde neznají. „Tady to funguje perfektně; jak jsme malí, všichni se znají – a je to tu fajn,“ chvílí Malich svou obec.