A připomínat, že ten, jak tehdejší okolnosti chtěly, nikdy nebyl využit – navzdory nepopiratelnému odhodlání tehdejších vojáků. Jde o poměrně novou tradici – nicméně již několik let se připojují dobrovolníci z celé republiky; nejen skalní příznivci a členové klubů vojenské historie, ale leckdy i lidé bydlící v okolí.

Takzvané řopíky (jimž se takto začalo říkat už ve třicátých letech podle zkratky tehdejší organizace nazývané Ředitelství opevňovacích prací) i větší bunkry se nacházejí také ve středních Čechách; ostatně i leckterý laik už slyšel třeba pojem Pražská čára. A i u nich se v minulých letech nejen svítilo; vzpomínková setkání se konala už ve dne, když třeba ve Smečně na Kladensku byla dokonce lákadlem polní kuchyně vařící vojenský guláš.

Mapa na webových stránkách www.svetlanadbunkry.cz ukazuje, že letos se chystá svícení nejen ve smečensném vojenském skanzenu, ale rovněž u Liběchova na Mělnicku, v Srbsku na Berounsku – a dokonce i v Brdech pod vrchem Houpák nedaleko Zaječova; v oblasti nepřístupné dopadové plochy Jordán. Je to nedaleko pomníku připomínajícího tragické zřícení zcela nového letounu, na němž se zde v únoru 2003 testovaly nově vyvinuté kanonové komplety Plamen. Podvěšené kontejnery s kanony i další s měřicí technikou, rozměrné a těžké, stroji z čáslavské základny změnily při manévrování obvyklé letové vlastnosti, což se v malé výšce stalo osudným i velmi zkušenému pilotovi… To je však už zcela jiná historie. Nyní je cílem připomenout, že zde byl v roce 1936, v době příprav na budování opevnění, postaven jako zkušební objekt pěchotní srub.

Symbolické osvětlení bunkrů vystavěných na obranu proti vzmáhajícímu se nacistickému Německu, organizované letos již po čtvrté, připomíná 81. výročí vyhlášení mobilizace branné moci z 23. září 1938. Cílem je nejen vzpomenout na historické události podzimu 1938, na to, co předcházelo Mnichovu i co následovalo, ale také upozornit, jak se tehdy obyvatelé Československa dokázali stmelit a postavit se bok po boku na ochranu svého mladého státu, připomněla za organizační tým Světel nad bunkry Radka Plačková.

„Akce funguje na principu dobrovolnosti a zapojit se může každý – ať už se bunkrům věnujete, máte vztah k historii, anebo vás jen zaujala myšlenka,“ vysvětlila Plačková. Nasvěcovat se bunkry budou v sobotu 21. září po setmění: v čase mezi 20.30 a 21.00.

Světla nad bunkry - 4. ročník dobrovolnické akce k výročí všeobecné mobilizace čs. branné moci 1938.Zdroj: svetlanadbunkry.cz