Deníku potvrdila, že koronavirus sčítací přípravy nenakazil. Se spuštěním sčítání se nadále počítá 27. března, navzdory aktuálním omezujícím opatřením. „V tuhle chvíli nepočítáme s tím, že by se něco měnilo,“ konstatovala Voldánová. „Jen jsme s Českou poštou mírně upravili design terénního došetření,“ upřesnila, že přece jen je na koronavirovou situaci třeba reagovat.

Kontakt bezpečný, spíš však žádný

Na samotném sčítání, u něhož se předpokládá, že většina lidí vše vyřídí elektronickou formou přes internet, se však nic nemění. Stejně jako na tom, že ty, kteří se nesečetli on-line, následně osloví pošťáci. "Bude to podobné jako dnes doručení doporučené zásilky,“ ujistila Voldánová, že dojde na uplatnění všech pravidel. „Respirátory, rukavice, hygienické prostředky, předání ve venkovních prostorách,“ vypočetla. Vyplněný formulář pak občané budou moci odevzdat na některém z osmi stovek kontaktních míst, když budou mít cestu na poštu, tak i tam – nebo prostě stačí vhodit do kterékoli poštovní schránky. Očekává se však, že většiny lidí se to týkat nebude: své povinnosti spojené se sčítáním vyřídí u klávesnice. Na www.scitani.cz – případně prostřednictvím mobilní aplikace.

Rozmanité využití získaných informací

Výsledky sčítání, které se koná jednou za deset let, je potřebné ke spoustě užitečných věcí. Pomůže plánovat rozvoj sociálních služeb (třeba upozorní na potřebné kapacity domovů seniorů), připomene nutnost upravit trasy veřejné dopravy, aktualizuje podklady pro zásahy hasičů či třeba oprav silnic nebo nabídne data ke spravedlivějšímu rozdělování veřejných prostředků (včetně pro střední Čechy tolik aktuální změny v rozdělování daňových výnosů v rámci rozpočtového učení daní, když za spoustu obyvatel regionu nyní dostávají peníze od státu jejich původní bydliště).

„Data ze sčítání slouží i jako odrazový můstek pro další výzkumy mapující životy Středočechů,“ upozornila v úterý Voldánová. S tím, že cenné budou třeba údaje pro plánování dopravy. To potvrzuje i Tomáš Hamerský, vedoucí oddělení Sčítání lidu, domů a bytů Krajské správy Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj, podle něhož je třeba aktualizovat data z minulého sčítání před deseti lety. Tehdy se ukázalo, že z osob vyjíždějících mimo bydliště dojížděla polovina do jiných obcí kraje, a to převážně v rámci „svého“ okresu. „Druhá polovina vyjíždějících směřovala do jiného kraje; z 93,8 procenta to bylo do Prahy,“ připomněl Hamerský.

Důležitá je i věková struktura obyvatel, na což se bere zřetel třeba při výzkumech veřejného mínění. Ty mohou ovlivnit politiku, ale například i nabídku služeb. „V našich výzkumech jsou stanoveny kvóty na pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost obce,“ přiblížila další využití získaných dat socioložka Centra pro výzkum veřejného mínění Paulína Tabery. „Vzorek je tedy vybrán tak, aby například procentuální podíl respondentů v seniorském věku odpovídal jejich procentuálnímu podílu v konkrétním regionu Středočeského kraje,“ vysvětlila. Mimochodem – přestože je ve středních Čechách index stáří nejnižší ze všech krajů, stejně překračuje hodnotu 100 (konkrétně 103,9): čili seniorů ve věku 65 let a více je v kraji více než dětí mladších 15 let. Nejmladšími okresy jsou Praha-východ a Praha-západ a k věkově mladším patří také Berounsko, Nymbursko či Mělnicko. Naopak k nejstarším oblastem v kraji se řadí Kutnohorsko, Rakovnicko a Příbramsko.

Co se zjišťuje při sčítání lidu
- Statistici maximálně využili existující data z registrů a ptají se pouze na to, co není možné zjistit jinak (už se tak například nebudou vyplňovat formuláře za domy). Nebudou se zjišťovat majetkové poměry ani zdravotní stav.
- Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby.
- Formulář pro fyzické osoby obsahuje i otázku na místo obvyklého pobytu, což mnohdy nemusí být trvalé bydliště. Zjišťuje se nejen to k datu sčítání, ale také rok před sčítáním a v době narození. To je důležité pro zjišťování trendů stěhování.
- Sada otázek směřuje k ekonomickým aktivitám a zaměstnání. Tyto informace spolu s údaji o vzdělání a věku poskytují podrobnější pohled na složení obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a jsou využívány například jako podklad pro plánování programů na podporu zaměstnanosti, vzdělávání – nebo naopak pro prevenci nežádoucích jevů.
- Pro organizaci a plánování veřejné dopravy a dopravní infrastruktury jsou zásadní údaje o dojíždění do práce či do školy. Sčítací formulář zjišťuje, kam a jak často lidé cestují a jaké k tomu využívají dopravní prostředky.
- Součástí sčítacího formuláře jsou i nepovinné otázky: na národnost a náboženskou víru. Pokud nechtějí, nemusejí na ně lidé odpovídat. Nicméně pro církve a národnostní menšiny jsou údaje o počtech jejich příslušníků velmi důležité a sčítání je jedinou možností, jak je zjistit. Současně jde o důležitý argument pro rozdělování grantů či jiných forem podpory kulturních tradic a soužití minorit ve společnosti.
Zdroj: Český statistický úřad