Ta vznikla – jak alespoň uváděla na počátcích svého působení – s cílem zaplavit hygienické stanice dotazy, na něž hygienici budou muset odpovídat v zákonné lhůtě, a tak jim nebude zbývat čas na jinou práci: konkrétně na kontroly dodržování vládních protikoronavirových opatření. Hudebník Daniel Landa, s jehož jménem byl Zlatý špendlík spojován nejintenzivněji, nicméně posléze ve svých vyjádřeních mírnil jak svou roli hlavního organizátora celostátní kampaně, tak tvrzení, že množství zasílaných dotazů má hygieniky zahltit – a blokovat je tak při plnění jejich běžných úkolů. Mimo jiné vysvětloval, že jestliže v souvislosti se zpřísňováním opatření zmiňovali zástupci státu zhoršování nákazové situace, což je prý následkem toho, že lidé nedodržují aktuálně platná pravidla, je třeba, aby veřejnost znala podrobnosti: v jaké míře byla porušení nařízení ministerstva zdravotnictví odhalena, kdo se toho dopustil a jaký za to dostal trest. A to informace objektivní, spolehlivé a nezmanipulované.

Odpovědi přicházejí. S odkazem na web

Na počty a typ provedených kontrol i jejich výsledek se tazatelé požadující informace ptali nejčastěji. Některé zajímalo i delší období, jiní poslali třeba i deset dotazů vztahujících se k různým dnům. Celkový počet žádostí o informace adresovaných konkrétně středočeským hygienikům se zatím vyšplhal k tisícovce, řekla Deníku Šalamunová. Přicházejí stále, i když nyní pozvolnějším tempem; hlavní nápor už zřejmě pominul.

Tazatelům hygienická stanice postupně zasílá e-mailové odpovědi s odkazem na internetový přehled, který obsahuje informace o provedených kontrolách. I když se v minulém týdnu objevily debaty o tom, že příval dotazů reagujících na výzvu, jež nezastírá, že cílem je odpovědět na „šikanu“ ze strany hygieniků „šikanováním“ zacíleným vůči hygienickým stanicím, by prostě bylo možné ignorovat, hygienici volí jinou cestu. Jakkoli nemají pochybnosti o tom, že zde nejde o skutečné dotazy, ale o zneužití zákona o svobodném přístupu k informacím (označovaného často také číslem 106, který má ve sbírce zákonů).

Právníci hygieniků dospěli k závěru, že nelze kádrovat, který dotaz odkazující sto šestku je oprávněný a který nikoli, či jaké jsou pohnutky žadatele o informaci. To by mohlo přinést další vlnu podnětů, která by pak zatížila soudy. Cestou není ani zamítání jednotlivých žádostí s odkazem na zneužití zákona: každý jednotlivý dotaz by vyžadoval samostatné odůvodnění, což by bylo náročnější, než posílat odpovědi.

„Žadatele odkazujeme na internetový zdroj informací,“ řekla Deníku Šalamunová s tím, že posílat odkazy na webové stránky se jeví jako nejschůdnější cesta. Z jejích slov vyplynulo, že odpovědi žadatelům o informace neposílají specialisté z jednotlivých odborů, kteří se tak nadále mohou plně zaměřovat na svou práci, ale pracovníci hygieny, kteří působí spíše v oblasti administrativy či vnějších vztahů. Někteří adresáti odpověděli slovy díků; naopak se našli i tací, kteří trvají na poslání odpovědi na papíře.

Pohrozili ministr i šéf hygieny

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) už před týdnem oznámil v souvislosti se Zlatým špendlíkem podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu sabotáže. Hovořil o „zbytečných žádostech“ o informace, jež povedou k tomu, že kvůli nim „skončí v nemocnicích více lidí“. Ředitel středočeské hygienické stanice Tomáš Vodný ve svém vyjádření na webu krajské hygieny přirovnal pisatele dotazů k lidem, kteří svévolným voláním blokují tísňové linky; podle něj se v tomto případě uplatněním práva daného zákonem 106 vystavují riziku trestního stíhání. „Občany důrazně žádáme, aby k předmětné výzvě přistupovali s vědomím toho, že její autoři veřejnost vědomě navádí ke společensky škodlivému jednání, které je svou podstatou závažným útokem na orgány veřejné moci, jež zajišťují v době probíhající pandemie onemocnění covid-19 klíčové činnosti pro její zvládání,“ obrátil se Vodný k veřejnosti.