V rámci pilotního projetu je v pracovních dnech mezi devátou dopolední a šestou večer dostupný prostřednictvím internetového odkazu www.kr-stredocesky.cz/web/urad/infolinka-pro-neslysici (a pomůže i přímý proklik z úvodní stránky webu krajského úřadu znázorněný modro-bílým piktogramem se symbolem sluchátka a textu). Uživatel jednoduše vyplní své telefonní číslo – a systém se už automaticky postará o vše ostatní. Sám mu okamžitě zavolá – a operátor infolinky pak zájemce přepojí na konkrétního pracovníka úřadu.

Podle předpokladů může nová služba posloužit různým volajícím, kteří sami hovoří, ale nemají možnost slyšet odpovědi: lidem, kteří ztratili sluch v důsledku nemoci, přišli o něj po úrazu, ale i seniorům, jejichž sluchové schopnosti se zhoršily s věkem. „Může být cennou podporou také pro cizince, kteří při osobním kontaktu bez problémů komunikují v češtině, ale při telefonování obtížně rozumějí řeči volaného,“ připomněla Frintová. Všem pomůže písemná forma zprostředkovávaná on-line, tedy v reálném čase a doslovně.