Jestliže v celorepublikovém průměru přišly nové složení svých zastupitelstev vybírat zhruba tři pětiny voličů, vysoce nadprůměrnou účast zaznamenala kolešovská volební komise: 83,78 procenta – když ze 111 voličů jich přišlo odevzdat hlas 93. Zřejmě svou roli sehrál fakt, že občané mohli vybírat ze dvou kandidátních listin. A na výběr měli lidé i v rámci jednotlivých kandidátek: do sedmičlenného zastupitelstva nominovala obě uskupení po devíti kandidátech. Úspěšnější bylo sdružení Společně s občany se ziskem čtyř mandátů; Patrioti pro Kolešov budou mít tři hlasy. V čistě mužské sestavě zastupitelstva se sejdou pánové ve věku od 42 do 68 let.

V Pleteném Újezdu, kde také voliči měli možnost volby mezi dvěma volebními sdruženími, naopak přišlo jen 222 lidí z celkového počtu 467 lidí, kteří měli tu možnost; to odpovídá volební účasti vyčíslené na 47,54 procenta. Sedm mandátů v zastupitelstvu si rozdělili Hasiči a spol. a Pro Pletený Újezd v poměru 2:5. Nově zvoleným zastupitelům je od 40 do 68 let; padesátiny však už oslavili pouze dva z nich. Ke společným jednáním se budou scházet čtyři muži a tři ženy.

Ve zbývající dvojici obcí bylo prakticky rozhodnuto předem, jestliže voliči měli k dispozici pouze jednu kandidátní listinu, z níž měl „vypadnout“ pouze jeden kandidát. I tak v Mohelnici nad Jizerou přišla vyjádřit svůj zájem o veřejné dění polovina voličů: 50,82 procenta, což bylo konkrétně 31 občanů. Z celkového počtu 61 voliče zde byl na kandidátní listině SNK pro Mohelnici zapsán každý desátý: šest. Mandáty jich získalo pět – tři ženy a dva muži ve věku od 32 do 64 let, přičemž dámy patří k mladšímu křídlu nově zvolené sestavy a oba pánové k tomu staršímu.

Také kobylničtí občané vybírali pět zastupitelů z šesti adeptů; v tomto případě na kandidátní listině Sdružení Kobylnice 2021 – SNK. Přišlo to udělat 72 voličů: 47,37 procenta. Uspěli kandidáti ve věku od 39 do 69 let: tři muži a dvě ženy.

Noví zastupitelé, kteří jsou vesměs nezávislými a s výjimkou kobylnického komunisty Miroslava Hrubeše i bez politické příslušnosti, získali své posty zhruba na rok. Napřesrok by se totiž měly uskutečnit volby do obecních zastupitelstev v řádném termínu. Přesněji: pozice zastupitelů ti zvolení teprve získají. Výsledky hlasování projedná v pondělí Státní volební komise – a po schválení budou zveřejněny ve Sbírce zákonů.

Mimořádné volby do zastupitelstev obcí, které se mohou konat jako volby nové, dodatečné nebo opakované, se letos uskutečnily již po třetí: konaly se 20. března (vyhlášeny pro 5 obcí), 29. června (6 obcí), nyní 18. září (14 obcí) – a ještě budou v adventním čase 11. prosince (4 obce). „Hlavními“ volebními dny se však letos stane počátek víkendu za tři týdny: 8. a 9. října, kdy se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.