Radní podpořili dva projekty spalování odpadu na Mělnicku: přímo v Mělníku a v Kralupech nad Vltavou. V rámci procesu EIA – posuzování vlivu na životní prostředí – vydali souhlasná stanoviska. Fandí jim i náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí Miloš Petera (ČSSD). „Představují moderní způsoby nakládání s odpadem, které by v konečném výsledku měly mít na životní prostředí příznivý vliv,“ konstatoval.

V mělnickém zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO Mělník) se počítá nikoli s pouhou likvidací, ale se skutečným energetickým uplatněním komunálního odpadu ze středních Čech, který do budoucna nebude dovoleno skládkovat. Zde se počítá s postupným utlumováním činnosti nynějších spalovacích bloků i omezováním výroby elektřiny – dodávky tepla do Prahy i dalších lokalit by však měly být zachovány. Stále více však má převažovat teplo získávané spalováním odpadků.

V první fázi se podle Peterových slov počítá s výstavbou dvou nových spalovacích jednotek. „Jedna bude uvedena do provozu v roce 2021 a další v roce 2022,“ přiblížil plány náměstek hejtmanky. V roce 2024 by pak měla v ZEVO Mělník vzniknout ještě další zcela nová spalovací jednotka, kde v obřích kotlích bude místo fosilních paliv hořet převážně komunální odpad.

V Kralupech se spalovna nachází v rozsáhlém průmyslovém areálu společnosti Synthos. Tam krajští radní odkývli instalaci nové linky pro úpravu a dávkování zdravotnického odpadu do rotační pece. Kapacita spalování se tak významně navýší – ročně vzroste o tři tisíce tun.

S jakým ohlasem se aktuální verdikt radních setká na Mělnicku, není jednoduché odhadovat. Je však možno předpokládat, že aktivní lidé z regionu obrátí svoji pozornost třeba k pražským Malešicím – aby se seznámili s tím, jak v dnešní době funguje moderní zařízení využívající spalování odpadu k výrobě elektřina i tepla a přesvědčili se, jak okolí pociťuje dopady jak samotného provozu, tak dopravního ruchu spojeného s navážením „topiva“ (a také nakládání s „popelem“). Provoz řízený elektronikou, který tam funguje, totiž není spalovnou, ale právě zařízením ZEVO. Jistě se Mělnicko bude zajímat také o informace poskytnuté provozovatelem zařízení.

Rozhodnutí radních je jen jedním z dílčích kroků v rámci procesu EIA. Konečný verdikt vynese také kraj – nikoli však samospráva. Bude to úkolem úředníků reprezentujících státní orgán, pro něž je stanovisko radních jen jedním z pokladů.