Zuzana Vanýsková a Anna Lukešová z Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsou jedny z těch, které se snaží, aby právo bylo pochopitelné i pro širokou veřejnost. Spolu se studenty, absolventy a přednášejícími z fakulty v rámci projektu Street Law ČR pořádají nejen právní workshopy pro veřejnost, ale chodí i na střední školy nebo do domovů seniorů.

Kdo je duchovním otcem projektu Street Law ČR, který slaví už dvanácté narozeniny?
Zuzana Vanýsková: Duchovním otcem českého Street Law je doktor Michal Urban, který ho založil před dvanácti lety na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od té doby má Street Law na fakultě tři předměty a tým, který pořádá nejrůznější aktivity. Street Law jako takové vzniklo již v 70. letech minulého století v USA, odkud se rozšířilo do celého světa. 

Když pořádáte na středních školách besedy, na co se studenti nejčastěji ptají?
ZV: Zajímají se o všechno od lidských práv přes pracovní právo až po to trestní. Snažíme se naši výuku koncipovat zábavně a tak, aby si studenti mohli spoustu věcí sami vyzkoušet. V hodinách si vyzkouší napsat smlouvu, přečíst soudní rozhodnutí nebo si mohou zkusit účast na simulovaném soudním jednání.

Jaký dotaz vás od studentů překvapil?
ZV: Nejtěžší chvilky jsem asi zažila, když se mne před lety studentka ptala, zda si může koupit a postavit na zahradě ropný vrt a čerpat z něj ropu pro své účely. Tohle všechno se odehrávalo na hodině občanského práva, v níž jsme se měli věnovat něčemu úplně jinému. Dalo mi hodně práce vrátit se k původnímu tématu.

Anna Lukešová: Teď na první dobrou nevím, ale mě vždycky těší, když se studenti při řešení právního případu ptají, co si o tom myslíme my. Ptají se, k jaké straně se přikláníme a proč. Mám radost, že je zajímá náš názor a mají chuť diskutovat.  

Je těžké dostat se s tématem práva na školy?
AL: Za ty roky, co Street Law na naší fakultě funguje, máme spoustu kontaktů na učitele ze středních škol, které pravidelně oslovujeme. S přicházejícími novými členy Street Law se tento okruh škol stále rozšiřuje, studenti totiž rádi chodí učit na své bývalé střední školy, a tak nemáme problém s nedostatkem zájemců o naše projekty. Jelikož se právu na středních školách ne vždy věnuje tolik času, učitelé ocení, že se studenty toto téma probereme. Workshopy se odehrávají většinou v rámci předmětu Základy společenských věd.  

 Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Stalo se někdy, že za vámi přišel nějaký student po besedě a chtěl s vámi vyřešit něco osobně?
AL: Ano, mně i Zuzce se již stalo, že za námi přišel student a měl otázky ohledně nějakého právního problému. Ve Street Law však v zásadě učí studenti práv, můžeme se se studenty o daném tématu v obecné rovině pobavit, ale ze zásady nemůžeme poskytovat žádné právní rady, to není naší rolí. 

Proč je podle vás tak důležité seznamovat s právem už středoškolské studenty? 
AL: Jednou z hlavních myšlenek Street Law je to, že právo tu není jen pro právníky, ale pro úplně každého. Právo je všude kolem nás a setkáváme se s ním v každodenním životě. Proto si myslíme, že by měl mít každý alespoň základní povědomí o právu, a kde jinde, než na střední škole bychom studenty měli ohledně tohoto tématu vzdělat. Středoškolské studentky a studenti maturují již jako dospělí a my jsme rádi, že jim alespoň základ práva, se kterým se v každodenním životě budou setkávat, můžeme předat. 

Dá se zobecnit, na co bychom si všichni jako laici měli dávat pozor?
ZV: Nejdůležitější je dávat pozor na to, co chodí poštou, přebírat ji, a hlavně poštu pořádně číst a reagovat na ni. Kvůli tomu, že lidé nečtou dokumenty, které jim přijdou, mohou skončit v exekuci nebo přijít o možnost bránit se nebo něco získat. Pokud textu lidé nerozumí, doporučujeme zeptat se advokáta nebo v bezplatných právních poradnách.

AL: Mrzí mě, že spousta lidí neví, jak vznikají exekuce a jak se před nimi bránit. Věřím, že kdyby více lidí vědělo, že od vzniku dluhu do exekuce vede poměrně jednoduchá cesta, když se nebrání a nepřebírají poštu, dávali by si snad mnohem větší pozor a méně lidí by bylo tímto negativním fenoménem postiženo.  

Kam osobně vás projekt Street Law ČR – studijně i osobnostně – posunul?  
AL: Po absolvování předmětu Street Law – právní praxe na středních školách, což je předmět vyučovaný na Právnické fakultě UK, který se skládá z didaktických lekcí a samotné výuky na střední škole, jsem zjistila, že se dá učit zábavně a efektivně, což mi často v běžné výuce chybí. Moc mě baví a naplňuje předávat znalosti a probouzet dovednosti ve studentech. Objevila jsem tak něco, čemu bych se chtěla věnovat dlouhodobě, a to třeba i v rámci mé budoucí profese.

ZV: Díky Street Law jsem zjistila, že mě baví učit. Při studiu jsem zjistila, že učením studentů se učím i sama, porozuměla jsem tak některým institutům mnohem lépe, protože jsem je musela studentům vysvětlit. Našla jsem si řadu skvělých přátel a v neposlední řadě získala i práci, která mě moc baví.