Zatímco po nové křižovatce se už roky volá, plánovaný obchvat, který by patrně výrazně zvýšil provoz v Miskovicích, Suchdole a dalších obcích, zvedl vlnu nevole. Krajský úřad proto svolal na 6. dubna do Kutné Hory veřejné setkání.

close Navržená trasa obchvatu Kutné Hory info Zdroj: se svolením obce Miskovice zoom_in Navržená trasa obchvatu Kutné Hory

"Na jednání se sejdou zástupci města, kraje, Krajské správy a údržby silnic, Miskovic a dalších obcí," informoval náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek s tím, že cílem setkání je najít řešení, které bude přijatelné pro všechny.

Obce to zabije

Navržená trasa obchvatu by se měla napojit na silnici I/2 mezi obcemi Miskovice a Přítoky, vést kolem Malého a Velkého Kuklíku a Grunty a pod Kaňkem se napojit přes novou mimoúrovňovou křižovatku na osmatřicítku. S touto trasou ale nesouhlasí některé obce.

Třeba starosta Miskovic Petr Henčl řekl, že toto řešení považuje za nepřijatelné. "Veškerá doprava od Kolína, Čáslavi a Kutné Hory pojede obchvatem k nám do Miskovic a dál do Suchdola. To obce zabije," vysvětlil a dodal, že obchvat tak jak je navržený například počítá pod Kuklíkem s hlubokým zářezem silnice do terénu nebo v serpentinách nad Gruntou s obrovským kruhovým objezdem. "Úplně to zničí zdejší nádhernou přírodu," domnívá se Henčl.

Vedení sousedního Suchdola sice obchvatu Kutné Hory nechce stát v cestě, nicméně ani tady nejsou z navržené trasy nijak nadšení. "Vede tím nejcennějším a nejhezčím územím, co okolo Kutné Hory je. Navíc by se nám nelíbilo, pokud by mělo dojít k navýšení dopravy v obci," konstatovala starostka Jana Rychlíková.

Čtyři pruhy místo dvou

Nová silnice obchvatu, která by odvedla zejména kamionovou dopravu z centra města, je zatím ale jen ve fázi vyhledávací studie. Varianta která by připadala v úvahu se bude podle kutnohorského starosty Lukáše Seiferta dále projednávat, protože předpokládá významné zásahy do dopravní obslužnosti a infrastruktury města. "Jsem přesvědčený, že je potřeba situaci výhledově řešit. Například i to, že nám chybí zpoplatnění silnice I/2 pro kamionovou dopravu, což si myslíme, že by také pomohlo," zmínil Seifert s tím, že pro město je zásadní, aby došlo k rozšíření silnice I/38 v úseku Kolín – Hlízov ze současných dvou jízdních pruhů na čtyři, jak plánuje ŘSD.

Právě tato silnice je totiž přetížená a současná křižovatka pod Kaňkem patří k nejnebezpečnějším místům mezi Kolínem a Čáslaví. I proto chce novou mimoúrovňovou křižovatku postavit ŘSD v předstihu, zatímco rozšíření I/38 nebo samotný obchvat je pak spíš otázkou dalších let.