Jak před chlívkem pro vepře

Opravy silnic druhé a třetí třídy zajišťuje kraj prostřednictvím své správy a údržby silnic – a místa, kde se výsledek nelíbí, se opakovaně stala i předmětem debaty středočeských zastupitelů. Podněty z opozičních řad volají po intenzivnějších kontrolách odvedené práce během stavby i předávaného díla – a upozorňují i na konkrétní lokality.

Například Michael Pánek (ODS) ukázal fotky hrbolatého asfaltového strupu na silnici II/111 nedaleko Českého Šternberka na Benešovsku. „Jako když si někdo upraví plácek před prasečím chlívkem,“ zhodnotil výsledek na místě, kde správa silnic kvalitu prací reklamovala.

Martin Macháček (STAN) zase poukázal na opravu u vsi Třemblat nedaleko Ondřejova na Praze-východ: „Po dešti jsou tam louže; přece není možné, aby se na silnici držela voda.“

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) naopak práci na silnicích oceňuje. Chválí jak úředníky správy silnic, tak dodavatelské firmy zajišťující samotné opravy. Připomněla, že loni se ve středních Čechách opravovalo 407 kilometrů krajských silnic – a z toho se reklamace vztahovaly pouze na 350 metrů. Trvá přitom na tom, že stavby jsou pod dohledem.

„Systém kontrol na naší SÚSce je důsledný a podrobný,“ zdůraznila s dodatkem, že vychází z komplexu technických i smluvních předpisů a metodických pokynů ministerstva dopravy, souhrnně označovaného jako Politika jakosti pozemních komunikací. „A cestmistři jsou odborně zdatní,“ zdůraznila hejtmanka.

Připustila, že někdy se může projevit „lidský faktor“ – nicméně každá stavba je minimálně jednou kontrolována a následně dílo přebíráno od dodavatele prací. Další kontroly se provádějí v rámci sledování investic či dohledu na využívání peněz z evropských dotací.

Odborné měření problém nenašlo

V souvislosti s myšlenkami, jež zazněly v řadách zastupitelů, že by se slušelo vyrazit s metrem na nezávislé kontroly, jež by prověřily, zda pokládané vrstvy odpovídají projektové dokumentaci, hejtmanka kroutí hlavou. „Myslím, že to není úkolem zastupitelů ani kontrolního výboru,“ míní, že prověřování je na místě nechat odborníkům znalých předpisů, technologií i norem – a ne se snažit zavádět „laické“ hlídky ve stylu výborů lidové kontroly z minulého režimu s posuzováním kvality podle dojmů a pocitů.

Nezávislou kontrolu s multifunkčním měřicím vozidlem nedávno kraj zadal společnosti VARS Brno, a to na náhodně vybraných úsecích silnic II/125 Kácov – Zbizuby, II/117 Komárov – Jiviny, II/330 Budiměřice – průtah a III/3359 Církvice – Škvrňov.

Zkoumání a měření zahrnující index nerovnosti, hloubku vyjeté koleje, teoretickou hloubku vody, střední hloubku profilu povrchu vozovky i určení tloušťky konstrukčních vrstev z provedených vývrtů vyznělo příznivě: závěry prokázaly dodržení požadovaných a projektovaných parametrů i soulad s požadavky norem.

Kontroly středočeských silnic
- Na 42 cestmistrovstvích Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje se ročně realizuje ročně kolem 2300 akcí: každá stavba je minimálně jedou kontrolována a pak přebírána, což představuje přibližně 4600 kontrol oprav silnic za rok

- Vedle běžné údržby jsou připravovány a realizovány investice, kterých je aktuálně v plánu asi 430 – u nich se provádějí kontroly zpracování projektů, projednávání a hodnocení výsledků přípravných jednání a stavebních řízení a při vlastní realizaci následují kontroly průběhu a postupu stavby v čase, objemu i kvalitě: tento proces zahrnuje kolem 2000 nejrůznějších kontrol

- Samostatné kontroly se týkají přípravy a realizace akcí financovaných z evropských peněz prostřednictvím IROP – Integrovaného regionálního operačního programu: v přípravě je 250 akcí, u nichž proběhne přibližně 1250 kontrol; akcí v aktuální realizaci je v současné době 35, přičemž kontrolní systém u nich zahrnuje kolem 500 různých aktivit (především kontrolních dnů či takzvaných výrobních výborů)

- Vedle kontrol údržby a staveb je na místě započítat činnost pracovníků oddělení ministerstva dopravy BESIP – uskuteční celkem 48 plánovaných kontrol; mimo to pak ještě kolem 20 dalších, neplánovaných

- Do kontrolní činnosti patří také pravidelné měření proměnných vlastností vozovek s hodnocením jejich stavu, což se každý rok provádí u jedné třetiny silniční sítě spravované krajem (přibližně 2500 km/rok)


Investice Středočeského kraje do silnic

Rok  Kilometrů  Náklady
2016  165  340 milionů korun
2017  240  612 milionů korun
2018 407  1897 milionů korunInvestice Středočeského kraje do mostů

Rok  Počet  Náklady
2016  42  349 milionů korun
2017  32  417 milionů korun
2018  54  1212 milionů korun


Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje