Opozice mu vyčítá ze svého pohledu nedostatečnou podporu zvláště pro oblast školství a také prý malou pozornost věnovanou penězům pro ochranu životního prostředí. Pozměňovací návrhy, které by to mohly zvrátit, nezískaly při hlasování dostatečnou podporu.

Boj o peníze pro nemocnice

Martin Kupka z ODS neuspěl ani s návrhem na vyčlenění 50 milionů korun na grantovou podporu rozvoje nekrajských nemocnic, městských i soukromých, jež by měla prospět nejen samotným zdravotnickým zařízením, ale i obyvatelům těch regionů, odkud je to dál do oblastních nemocnic kraje. Podporoval ho třeba i Pavel Fojtík (STAN). „Když je to možné v Karlovarském nebo Plzeňském kraji, proč by tomu nemohl jít naproti i Středočeský kraj?“ položil řečnickou otázku. Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) však této myšlence nefandí. Mimo jiné nabízí k zamyšlení, kde by se podobná podpora z veřejných peněz měla zastavit: snad až u dotování privátních ordinací? Připojuje se i předkladatel návrhu rozpočtu, náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO): „Řešit problémy soukromého sektoru není úplně naše práce. Bezděk navíc upozornil, že za síť zdravotnických zařízení nenese kraj odpovědnost; to je věcí zdravotních pojišťoven.

Důraz na koncepce a rozvoj

Rozpočet snižuje dlouhodobé zadlužení, je výrazně proinvestiční, umožňuje maximální využití peněz od Evropské unie a podporuje koncepční politiku kraje, shrnula svůj pohled na schválený dokument hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Upozornila také na výrazný nárůst investic ve srovnání s letošním rokem. „Na opravy silnic půjde o 156 milionů korun více a o 333 milionů korun budou navýšeny výdaje na dopravní obslužnost,“ poznamenala.

Náměstek Kovács v té souvislosti připomněl navýšení investičních výdajů – jak investic kraje, tak jeho příspěvkových organizací – z letošních 450 milionů korun na 700. S hejtmankou se shoduje, že toho se podařilo dosáhnout i díky zastavení ztrát krajských nemocnic.

Kovács zdůrazňuje i další změnu proti dřívější praxi: nastavení limitů investic, což podle jeho slov umožní odborům krajského úřadu efektivně plánovat na tři roky dopředu: například opravy, rozvoj sítě škol či sociálních služeb. Novinkou pro příští rok je také 50 milionů korun k rozdělení na projekty, jejichž výběr nechávají krajští politici na občanech. Bude se o nich hlasovat v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Konkrétní záměry mohou navrhovat sami občané – stejně jako obce i jejich či krajské organizace.

„Navrhovat, co mu chybí, může nejen občan kraje, ale i návštěvník, protože netrpí provozní slepotou,“ doplnil člen pracovní skupiny připravující zásady participativního rozpočtu Zdeněk Štefek (KSČM). Hlasovat už budou moci jen Středočeši; podle čísla občanského průkazu. Třeba Věslav Michalik (STAN) však vrtí nesouhlasně hlavou – podle něj jde spíš o fond než o participativní rozpočet.

Významné body z rozpočtu kraje na rok 2020
- Na běžné opravy a údržbu silnic je určena částka 1,52 miliardy korun.
- Finance na dopravní obslužnost dosahují 2,91 miliardy korun.
- V rozpočtu jsou zatím zahrnuty investice financované dotacemi z Evropské unie ve výši jen 2,6 miliardy korun, celkově se však počítá s dotacemi pro rok 2020 ve výši 3 – 4 miliard.
- Dotační fondy kraje, které využívají města a obce nebo sportovní oddíly, mají k dispozici 490 milionů korun – o 6 milionů korun více proti letošku. Byl také navržen jeden fond: Středočeský Fond prevence ve výši 5 milionů korun pro financování adiktologických služeb (zajištění primární prevence užívání návykových látek, vzdělávání v protidrogové prevenci a léčebných programů pro patologické hráče).
- Rozpočet je připraven vyrovnat se s očekávaným růstem mezd zaměstnanců kraje a jeho příspěvkových organizací i s krytím případného navýšení mezd řidičů veřejné dopravy. Pro tyto účely je vyčleněno 230 milionů korun.
- Rozpočet v kapitole doprava dosahuje 4,8 miliardy. Oproti roku 2019, kdy byla jeho výše 4,4 miliardy korun, byl posílen o 460 milionů korun. Největší část prostředků půjde na zajištění dopravní obslužnosti kraje, a to na 2,9 miliardy. Na provoz krajské správy a údržby silnic je určeno 1,7 miliardy.
- Posíleny proti letošku jsou posíleny kapitoly školství (662,8 milionu korun), zdravotnictví (735,6 milionu) i na provoz záchranné služby (528).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje