Informoval, že se uskutečnila schůzka předsedů zastupitelských klubů ANO a ODS, kde se problematika dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr stala jedním z probíraných témat. „Obě strany vzaly na vědomí, že ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje nařídil v uvedené věci šetření odborem interního auditu a kontroly krajského úřadu, které by mělo být ukončeno do poloviny května,“ konstatoval Herman.

Zda si spory provázené i vzájemným napadáním (v nichž stojí proti sobě především někteří politici z ODS a STAN na straně jedné a na straně druhé ANO, hovořící i za stranickou kolegyni hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou, jež má nyní po porodu) dají měsíc pauzu při čekání na výsledek šetření, lze jen těžko odhadovat. Už proto, že na poslední dubnové pondělí je svoláno veřejné zasedání krajských zastupitelů, kde političtí protivníci svádějí slovní přestřelky pravidelně – a dohody jsou příliš lákavým soustem na to, aby zůstalo ležet ladem.

Opoziční zastupitelé dlouhodobě poukazují právě na dohodáře, kteří v povolebním roce pracovali pro kancelář hejtmanky – a dostávali za to měsíční odměny v řádu desetitisíců korun. Kritikům se nelíbí, že po vyžádání podrobných podkladů dostali od krajského úřadu jen bezejmenné výkazy odpracovaných hodin – a kritizují i v nich uváděné předměty činnosti, z nichž mnohdy nelze určit, oč se vlastně jednalo. Požadují zveřejnění jmen a konkrétních výstupů jako výsledků draze zaplacené práce.

Již před půl rokem krajský úřad vysvětloval, že zaměstnávání na dohodu souviselo především s povolebními odchody části pracovníků, přičemž bylo třeba činnost nejen zachovat, ale řešit i nové úkoly – například nachystat podklady pro změnu systému krajských dotací poskytovaných pořadatelům kulturně společenských i sportovních akcí či připravovat oslavy ke stému výročí vzniku samostatného Československa, provázené i vydáním knihy. Nově krajský úřad informoval, že všechny externisty od počátku existence kraje žádá o udělení souhlasu se zveřejněním jejich identity – bez toho prý není možné nikoho jmenovat.

Spory se také vedly o možnost nechat prověřit výsledky práce dohodářů odměňovaných kanceláří hejtmanky kontrolním výborem krajského zastupitelstva. To požadovala opozice – a zprvu neúspěšně. Klub ANO nakonec nejen kývl na souhlas, ale dokonce k tomu předsedu výboru Ivo Šance (STAN) výslovně vyzval – avšak s tím, že trvá na prověrce ve všech odborech; včetně těch, jež v roce 2017 politicky zastřešovali nynější kritici, tvořící tehdy součást koaličního uskupení.

Zatím se zdá, že dnes jsou karty rozdány tak, že záležitost by se měla stát především předmětem práce interních auditorů a následně právě kontrolního výboru. Nasvědčoval by tomu alespoň Hermanův komentář ke čtvrteční schůzce ve formátu ANO-ODS. „Obě strany se shodly, že respektují usnesení kontrolního výboru ze dne 16. dubna, které bylo schváleno jednomyslně napříč politickým spektrem. Toto usnesení bere na vědomí šetření odboru interního auditu – a zároveň zřizuje pracovní skupinu, která projedná jeho závěry. V uvedené pracovní skupině jsou zástupci všech politických stran a hnutí zastoupených v krajském zastupitelstvu,“ shrnul Herman aktuální stav.

Zda s takovým postupem budou spokojena média, která hledání jmen spolupracovníků kanceláře hejtmanky již věnovala značné úsilí, zřejmě ukážou další dny.