Podle hejtmanky kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) byla aktualizace i prodiskutována i se středočeskými poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. „Jsem ráda, že s dostatečným předstihem bude schváleno vyhlášení dotačního řízení z prostředků takzvané státní dotace na podporu poskytování sociálních služeb v kraji v roce 2021,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Žádosti o dotaci bude možné podávat, po schválení zastupitelstvem, v období od 12. do 30. října. Vše potřebné pak najdou žadatelé na webových stránkách úřadu.

„Stejně tak jsem nesmírně ráda, že kolegové podpořili Aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na příští rok, respektive úpravu takzvané krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb,“ doplnila informace hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a jedním dechem pak dodala: „Tato aktualizace reaguje na potřeby občanů Středočeského kraje, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, byla detailně připomínkována a zpracována ve spolupráci se středočeskými poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Pro rok 2021 tak posilujeme kapacity sociálních služeb o zhruba 69 úvazků v přímé péči a 64 pobytových lůžek.“