Nyní radnice dostanou peníze na to, aby mohly nechat rozpracovat podklady, které budou třeba k předložení žádosti o dotaci na vlastní akci. Právě k tomu slouží Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – tedy financovaných z prostředků Evropské unie v období po roce 2021 a v rámci Národního investičního plánu. Žádat o příspěvek na projektování v oblasti vodního hospodářství mohou radnice i nadále – až do poloviny prosince.

„Fond včasné přípravy projektů byl zřízen na podporu obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a dobrovolných svazků obcí, abychom jim usnadnili včasnou přípravu projektů v oblasti životního prostředí a dopravy,“ poznamenal náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má v kompetenci oblast financí a evropských fondů. „Každou smysluplnou investiční příležitost je potřeba podpořit,“ zdůraznil. S tím, že hlavně v dnešní době řešení dopadů koronavirové krize je dobře, že se obecní investice nezastavují – a naopak se dále rozbíhají.

Podpořené projekty:
* Tematické zadání Životní prostředí – vodní hospodářství
- Rožďalovice – Projektová dokumentace – válcový jez Rožďalovice: 200 000 Kč
- Nespeky – Vodovod Nespeky – posouzení připojení Skupinového vodovodu Javorník – Benešov: 96 921 Kč
- Tuchlovice – Protipovodňová ochrana obce: 400 000 Kč
- Přerov nad Labem – Projektová dokumentace opravy břehu Salvátorského rybníka: 150 000 Kč
- Hudlice – Nádrž koupaliště: 110 100 Kč
- Kostelní Lhota – Zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Bzliště: 400 000 Kč
* Tematické zadání Doprava:
- Úvaly: Parkoviště P+R: 750 000 Kč
- Votice – Projektová dokumentace parkoviště P+R u nádraží: 1 000 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje