„Finanční příspěvek pomůže společnosti s překlady textů do anglického jazyka, vydáváním propagačních letáků a správou webových stránek.“ Český ráj by bylo možno charakterizovat jako hodně široké okolí Turnova na Semilsku. Ze středních Čech do této oblasti spadá zejména oblast Mnichovohradišťska.

Geopark Český ráj by s jistou nadsázkou – a po pravdě: i bez nadsázky – bylo možno označit za hotovou učebnici geologie. „Území Globálního geoparku leží ve třech krajích – Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském – a úzce spolupracuje se Sdružením Český ráj, které je destinační společností pro tuto turistickou oblast v Českém ráji,“ připomněl středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Podporu si geopark podle jeho slov zaslouží. Už proto, že spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem území, na kterém působí – a to ve spolupráci s místními samosprávami, mikroregiony, místními akčními skupinami, ale i Správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj, domy přírody, muzei i s neziskovými organizacemi zaměřenými na ochranu přírody a ekovýchovu.