„Současně se otevírají fondy na podporu dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému, prevence, oblasti sportu a volného času, sociální oblasti a zdravotnictví,“ připomněl pět dalších fondů kraje nabízejících dotační podpory pro různé oblasti. Ucházet se o ně mohou nejenom obce, ale i další žadatelé. Třeba spolky, nadace, neziskové organizace, ale i firmy nebo jednotlivé osoby.

Zmiňované fondy věnované životnímu prostředí se zaměřují jednak na projekty pomáhající chránit krajinu před suchem i povodněmi, jednak na ekologickou výchovu. Dohromady je v nich k dispozici 27 milionů korun, připomněla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

„Jsem ráda, že i v letošním roce můžeme podpořit výstavbu či obnovu rybníků, tůní a další projekty, které přispívají ke zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu,“ konstatovala s tím, že na tyto akce je v rozpočtu kraje připraveno rovných 20 milionů.

Peníze jsou určeny například na výstavbu nových rybníků a obnovu těch zaniklých, rekonstrukci a odbahnění rybníků, budování malých vodních nádrží, mokřadů a tůní a podobně. Žádat o finanční podpory mohou obce do 2000 obyvatel a jejich svazky, ale i nepodnikající fyzické osoby, neziskové organizace a zapsané spolky.

Zbývajících sedm milionů korun pak připadá na vzdělávací a osvětové aktivity. „Enviromentální výchova je také velmi důležitá. Planetu máme jen jednu, pojďme se učit o ni lépe pečovat,“ připomněla radní Skopalíková.

Peníze od kraje mohou žadatelé využít na osvětovou činnost, ale i na technické a odborné zázemí pro ekovýchovné působení. „Jedná se například o výukové programy zaměřené na ekologii nebo na naučné materiály, podpořeny mohou být také pobyty ve střediscích ekologické výchovy, odborné exkurze nebo realizace nových naučných stezek a obnova stávajících,“ upřesnil Šíma.