S ní se ostatně má IDSK v budoucnu má sloučit do jednoho subjektu vlastněného společně hlavním městem a Středočeským krajem, uvedl již dříve krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Veřejná doprava v metropoli a v jejím okolí je totiž velmi úzce provázána, ať už jde o vlaky, nebo o autobusy; v budoucnu mají společnou hranici překračovat i tramvaje – a dokonce i trolejbusy.

Do vypsaného výběrového řízení se uchazeči mohou hlásit do pátku 9. dubna. Následovat bude tříkolový výběr, přičemž s nástupem nového ředitele do funkce se pak počítá k 1. květnu. Kraj upřesňuje, že v prvním kole budou u uchazečů posuzovány základní předpoklady pro výkon obsazované pozice, v kole druhém pak dojde na hodnocení odborných znalosti a osobnostní předpoklady v rámci řízeného pohovoru.

V rámci třetího kola, k němuž budou podle doporučení výběrové komise přizváni dva nejnadějnější uchazeči, už mají být rozhodující předkládané koncepce rozvoje veřejné dopravy na území Středočeského kraje, jejího dalšího začleňování do systému Pražské integrované dopravy a přístup k řízení IDSK.

A rozhodně nepůjde o snadný úkol, jestliže se veřejná doprava vlivem koronavirové krize dostala podle slov radního Boreckého do takové situace, že je ji třeba stabilizovat nejen rušením některých spojů, ale má dojít i na zdražování jízdného a v případě autobusů i na změkčení technických standardů čili na prodloužení přípustného stáří vozidel.

IDSK zůstala bez ředitele loni v květnu, kdy ji opustil dosavadní šéf Michal Štěpán; toho zlákalo řešení výzev přímo při organizování dopravy z nového postu výkonného ředitele společnosti Arriva vlaky (obdobnou pozici ostatně před vstupem do krajských služeb zastával u Českých drah). Vedením IDSK pak byl pověřen statutární zástupce ředitele Tomáš Duroň.

Výběrovým řízením hledalo nového ředitele už loni minulé vedení kraje, avšak nový šéf IDSK z něj nevzešel. Z pětice přihlášených kandidátů nebyl vybrán nikdo a kraj konkurs zrušil.