K dosavadním šesti – v Benešově, Mladé Boleslavi, Novém Strašecí, Poděbradech, Říčanech a Slaném – přibude ještě sedmé: otevření se připravuje v Berouně. PoSeZy fungují jako společný projekt kraje a měst či jejich organizací a nabízejí příležitost k setkávání a aktivnímu trávení volného času, poradenství v sociální oblasti či například zprostředkování bezplatného přístupu k internetu (a případně i pomoc s jeho využíváním).

Za ideální by krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) považoval, kdyby se podařilo síť těchto center rozšířit tak, aby byla dostupná ve všech středočeských regionech; nejlépe ve městech fungujících jako obce s rozšířenou působností. „Lidé, kteří tráví svůj čas osamoceni ve svých domovech, mají možnost zorientovat v nástrahách dnešního světa, setkávat se s přáteli a bavit se,“ ocenil výhody projektu. Zdůraznil, že vedle poradenství v oblasti sociální péče mohou pracovníci kontaktních center pomoci třeba s vyhledáním potřebných informací či například i s kontaktováním nejrůznějších institucí. „Starším lidem to může velice usnadnit život,“ míní. „Díky tomuto projektu podporujeme mimo jiné také začleňování osob se zdravotním postižením do běžné populace – například i v rámci pracovního nebo občanského uplatnění,“ poznamenal Hrabánek.

Financování činnosti představila už na počátku projektu tehdejší krajská radní pro sociální věci Jaroslava Němcová (ANO) jako společné ze strany kraje a místního provozovatele služeb. Kraj na základě veřejnoprávní smlouvy hradí 60 procent uznatelných nákladů na provoz do výše 300 korun za rok. Město má doplatit zbývající dvě pětiny.