K dosavadním šesti – v Benešově, Mladé Boleslavi, Novém Strašecí, Poděbradech, Říčanech a Slaném – přibude ještě sedmé: otevření se připravuje v Berouně. PoSeZy fungují jako společný projekt kraje a měst či jejich organizací a nabízejí příležitost k setkávání a aktivnímu trávení volného času, poradenství v sociální oblasti či například zprostředkování bezplatného přístupu k internetu (a případně i pomoc s jeho využíváním).

Za ideální by krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) považoval, kdyby se podařilo síť těchto center rozšířit tak, aby byla dostupná ve všech středočeských regionech; nejlépe ve městech fungujících jako obce s rozšířenou působností. „Lidé, kteří tráví svůj čas osamoceni ve svých domovech, mají možnost zorientovat v nástrahách dnešního světa, setkávat se s přáteli a bavit se,“ ocenil výhody projektu. Zdůraznil, že vedle poradenství v oblasti sociální péče mohou pracovníci kontaktních center pomoci třeba s vyhledáním potřebných informací či například i s kontaktováním nejrůznějších institucí. „Starším lidem to může velice usnadnit život,“ míní. „Díky tomuto projektu podporujeme mimo jiné také začleňování osob se zdravotním postižením do běžné populace – například i v rámci pracovního nebo občanského uplatnění,“ poznamenal Hrabánek.

„Školní tůň“ u Chýnic na Praze-západ.
FOTO: Za městem mají školáci nejen farmu, ale nově také 'vlastní' tůň

Financování činnosti představila už na počátku projektu tehdejší krajská radní pro sociální věci Jaroslava Němcová (ANO) jako společné ze strany kraje a místního provozovatele služeb. Kraj na základě veřejnoprávní smlouvy hradí 60 procent uznatelných nákladů na provoz do výše 300 korun za rok. Město má doplatit zbývající dvě pětiny.