„Jsme v kontaktu s obcemi,“ uvedl v souvislosti s chystaným projektem v Elektrárně Mělník, že hejtmanství chce řešit všechny sporné záležitosti.

Jako v Malešicích

V areálu elektrárny v blízkosti obce Horní Počaply, provozované Skupinou ČEZ, se počítá s vybudováním zařízení ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadu. Tam by pálení komunálního odpadu mělo posloužit k výrobě tepla – zásadní význam má však i samotné spalování odpadků. Jejich ukládání na skládkách bude totiž od roku 2024 zakázáno. Na Mělnicku by tak mělo vzniknout zařízení obdobné provozu v pražských Malešicích.

Záměr má však řadu odpůrců. Jakkoli ČEZ argumentuje, že proti současnému provozování hnědouhelných kotlů celý komplex opatření (v němž je vybudování ZEVO jen jednou součástí) situaci zlepší, lidé v okolí mají strach ze škodlivin v ovzduší. Především však z okolních obcí zní obavy z neúměrné dopravní zátěže – jak kvůli autům odpad přivážejících, tak kvůli těm, jež by odvážela strusku a popílek.

I vedení kraje ostatně vybudování ZEVO podmiňuje výstavbou silničních obchvatů (a chystají se také další opatření, například budování překladišť, jež by umožnila ve velkém vozit odpad i železnicí, a dokonce o po vodě). Ekologové pak dodávají, že spalování odpadu by také mělo škodlivý vliv na hledání jiných řešení; ta spatřují třeba v podpoře systému třídění dále využitelného odpadu, jeho rozšiřování a zdokonalování – a také ve snižování produkce.

Co chtěli občané

Za své vítězství pokládali organizace, sdružení i jednotlivci odmítající projekt ZEVO výsledek zářijového referenda v obci Horní Počaply, kde hlasování občanů dalo za pravdu jejich postojům. Své mínění vyjádřila téměř polovina voličů, přičemž hlasů proti bylo 448 a pro se vyslovilo pouhých 19. Radnici to zavázalo zaujímat odmítavý postoj. Odpůrci v té souvislosti připomínali slova, která v březnu pronesl přímo na místě předseda vlády Andrej Babiš: „Když to obce nebudou chtít, tak se to tam nepostaví.“

Následně zástupci iniciativy Stop spalovně Mělník premiéra vyzvali, ať tedy uplatní vliv státu ve firmě ČEZ a zařídí, aby spalovna odpadů ve středních Čechách nevznikla. Jak velký byl tehdy optimismus, tak hluboké je nyní zklamání. Od Babiše přišla odpověď. „Svůj slib nedodrží a výstavbu mělnické spalovny podpoří,“ shrnuje za organizaci Arnika Jiří Kaňa, co vyčetl v dopisu z premiérovy kanceláře.

Problémy? Nebudou!

Babiš upozorňuje, že záměr výstavby zařízení na energetické využití odpadů je v souladu s cíli a prioritami Státní energetické koncepce ČR i schváleným Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. „V evropských zemích je ZEVO standardní součástí moderního odpadového hospodářství,“ poznamenal. S tím, že již vydané souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí požaduje splnění 17 podmínek – podle Babišových slov velmi přísných – a to především právě v souvislosti s dopravou.

„Pro dovoz odpadů bude využita místní železnice, dokud nebudou vybudovány obchvaty obcí,“ osvětluje Babiš souvislosti. Přičemž odkazuje i na krajskou studii, podle níž mají svozové automobily jezdící ze vzdálenosti do 30 kilometrů přivážet jen pětinu spalovaného odpadu. Tedy 20 procent; zbylých 80 procent se má na místo dostávat po železnici a lodní dopravou.

Slibované zlepšení

Premiér také zdůraznil, že k dalším podmínkám se řadí odstavení dvou současných bloků elektrárny tak, aby nefungovaly souběžně se ZEVO, či požadavek na nejlepší dostupné technologie jak pro spalování odpadu, tak pro monitoring emisí.

„Podle všech analýz, které máme k dispozici, je záměr výstavby ZEVO Mělník environmentálně akceptovatelný a do budoucna přispěje k významnému snížení emisí o 80 procent proti stávajícímu stavu v této lokalitě,“ uvedl premiér. Ocenil navíc, že projekt významně sníží spotřebu vody z Labe a s tím související produkci odpadních vod.

Boj má pokračovat

Velké zklamání, reagovala členka petičního výboru Stop spalovně Mělník Hana Beranová z Ekozahrady Pod Věží. „Jsme přesvědčeni, že spalovna a zvýšená doprava budou pro velmi zkoušený region znamenat další zátěž,“ trvá na svém. S dodatkem, že o „environmentálně akceptovatelném řešení“ rozhodně nelze mluvit.

Dává zároveň na srozuměnou, že boj ještě nepovažuje za prohraný. „Vše nasvědčuje tomu, že o spalovně je dávno rozhodnuto. My přesto využijeme všechny možnosti, aby ZEVO Mělník nevzniklo,“ netají své odhodlání.