Cílem chystaných programů, jež navážou na obdobné projekty z loňska, je přispět ke snížení kriminality v kraji a zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů, připomněl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).

Videa poučí i varují

Přímo konkrétní rady doporučení, ale i varování mají obsahovat chystané videonahrávky představující nové trendy v oblasti kyberkriminality, s nimiž se Středočeši zapojí do komplexního projektu Kraje pro bezpečný internet, zaštítěného Asociací krajů ČR. Ten se jako celek zaměřuje na varování před riziky internetu – a hlavně na představení způsobů, jak se jim vyhnout.

Kraj naváže na svou aktivitu v předchozích čtyřech letech a vytvoří deset krátkých videí upozorňujících na nové trendy zločinů páchaných u klávesnice nebo s mobilem v ruce. Nemusí se přitom jednat jen o vykrádání cizích bankovních účtů. Třeba na sociální síti lze někoho pomluvit – nebo tam vystupovat jménem někoho jiného. I to je v konfliktu s paragrafy!

Práce s odsouzenými

Rovněž pokračováním již dříve rozjeté činnosti bude projekt nazvaný Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje. Pod tímto označením se skrývá konkrétní pomoc s opětovným začleněním do společnosti poskytovaná lidem vracejícím se z výkonu trestu (ale i práce s těmito lidmi před nástupem do vězení a během pobytu za mřížemi).

Cílem je pomoci jim zvládat problémy, jejichž neřešení by je mohlo strhnout zpět na šikmou plochu: zadlužení, hledání zaměstnání, ale i zvládání prvních kroků na svobodě. „Nově bude program také určen osobám vykonávajícím alternativní trest a dalším osobám s trestní minulostí,“ připomněl radní Bezděk, že nezůstane jen u zájmu o bývalé trestance, kteří právě vyšli z brány věznice.

Prevence v rukou odborníků

Do třetice se má rozvíjet projekt nazvaný Podpora systému koordinace prevence kriminality na území Středočeského kraje. Jeho posláním je zvyšovat odborné znalosti lidí, kteří se podílejí na realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji. „Realizovat aktivity z oblasti prevence směřující ke snižování kriminality mohou pouze odborně vzdělané osoby,“ míní Bezděk.

Nejvýznamnějším počinem v této oblasti má být dvoudenní odborný vzdělávací seminář věnovaný například kyberkriminalitě, trestné činnosti páchané na seniorech, kriminalitě dětí a mladistvých a dalším tématům. Bude určen koordinátorům prevence kriminality na místní úrovni (především z takzvaných obcí s rozšířenou působností), ale i členům pracovních skupin prevence kriminality; jak na úrovni kraje, tak i měst a obcí.