Díky návrhu, který předložila, se obec dočká 399 tisíc korun na obnovu asfaltové plochy ve sportovním areálu, což rozšíří možnosti sportovního vyžití v místě, kde už se nacházejí fotbalové hřiště, hospůdka, herní prvky a pískoviště pro nejmenší i nově vzniklá mateřská škola.

Dokázat využít příležitost

„Neuspěli jsme s žádostí o dotaci z krajského fondu sportu a volného času, tak to vyšlo zde, kde výsledek mohou ovlivnit lidé,“ připomněla, že přesně takhle si představuje fungování participativního rozpočtu: dát občanům příležitost ukázat, co opravdu chtějí. A je ráda, že se podařilo „chytnout příležitost za pačesy“.

Podobně to vidí třeba Martin Raufer rovněž z kladenského okresu, díky jehož návrhu vzniknou za 399 tisíc speciální stezky pro horská kola v areálu Mayrau ve Vinařicích. Úspěch podle něj sklidilo to, že za projektem je skutečná potřeba. „Změní život mnoha lidem, především dětem a sportovcům, a vdechne život mrtvému kusu krajiny,“ upozornil, o jak smysluplný záměr jde.

To, že jejich prosazený plán poslouží jak místním, tak návštěvníkům, zase připomněl Milan Haspeklo z obce Kochánky na Mladoboleslavsku. Ta získá 400 tisíc na vybudování odpočinkové zóny v místě bývalé sociálně vyloučené lokality. „Poslouží místním, ale i lidem na páteřní cyklostezce z Prahy do Českého ráje,“ plánuje Haspeklo. A usmívá se, když zavzpomíná, jak pomáhal s hlasováním nejstarší místní občance, jíž je 95 let. A hlasovala elektronicky; pomocí mobilu!

Cítit se skutečně jako doma

Jak společné záměry dokážou lidi sbližovat, oceňuje Václav Kovář z Berouna, díky jehož návrhu získá spolek Berounská zeleň 397 tisíc na obnovu tůní v lokalitě Brdatka a vybudování lávek zpřístupňujících oblast veřejnosti. Připomněl, že sám není rodilým Berouňákem, s rodinou žije ve městě pátým rokem – a díky zapojení do aktivit Berounské zeleně má pocit, že je v Berouně doma.

Upozornil, že v rámci krajského participativního rozpočtu se v Berouně hlasovalo o třech projektech – úspěšně, podporu získají všechny – a všechny se týkaly zeleně. A všechny radnice předem probírala se spolkem. Stejně jako se spolupracuje při výsadbě stromů, trvalek či komunitním kosení… „Město nás vzalo do hry, což je skvělé,“ ocenil Kovář. „Každá samospráva by měla mít zájem na tom, aby lidi byli aktivní a chtěli přiložit ruku k dílu,“ míní.

Středočeský participativní rozpočet, označovaný jako „projekt Můj kraj“, by měl pokračovat, připomněl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO). S vypsáním ročníku 2021 se podle jeho slov počítá už v září.

Participativní rozpočet kraje 2020

- Do prvního ročníku participativního rozpočtu Středočeského kraje (což je rozdělování peněz pro projekty vzešlé z návrhů veřejnosti) přišly celkem 164 projekty (z toho 101 v posledním týdnu!) – ne všechny se však ukázaly jako uskutečnitelné

- Hlavními tematickými okruhy jsou sport, volný čas, příroda, zeleň – a dále pak kultura či doprava (v tomto případě jde zvláště o zajištění bezpečnosti)

- Kvůli opatření proti šíření koronaviru se neuskutečnila zamýšlená setkání s občany a navrhovateli, původně plánovaná v termínu od 1. dubna do 15. června

- Do hlasování veřejnosti se zapojilo 9230 hlasujících, kteří odevzdali celkem 28 182 hlasů (každý totiž mohl využít až pěti hlasů kladných a dvou záporných)

- Podporu nakonec získá 124 projektů rozmístěných po celém území kraje, a to v celkové výši 42 136 146 Kč

- Krajský úřad nyní s předkladateli dojednává uzavření smluv o poskytnutí peněz; hlavním partnerem jsou obce, pokud se jedná o akce na obecních pozemcích, případně spolky

- U některých projektů již byly zahájeny kroky směřující k jejich realizaci

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje